Angajații care au copii în vârstă de până la 11 ani pot solicita 4 zile pe lună de muncă la domiciliu/telemuncă

În Monitorul Oficial din 21 iulie 2023 s-a publicat Legea 241/2023 care vizează acordarea de 4 zile pe lună de muncă la domiciliu/telemuncă pentru îngrijirea copiilor cu vârsta de până la 11 ani.

Citește articolul

În Monitorul Oficial din 21 iulie 2023 s-a publicat Legea 241/2023 care aduce o completare Codului muncii cu o prevedere care vizează acordarea de 4 zile pe lună de muncă la domiciliu/telemuncă pentru îngrijirea copiilor cu vârsta de până la 11 ani.

Care sunt condițiile de acordare a permisiunii de a lucra de acasă 4 zile/lună?

  • la cerere, salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 11 ani beneficiază de 4 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, cu excepția situațiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfășurarea activității în astfel de condiții;
  • în situația în care ambii părinți sau reprezentați legali sunt salariați, cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte sau reprezentant legal, din care să rezulte faptul că, pentru aceeași perioadă, acesta nu a solicitat concomitent desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu sau telemuncă;
  • în cazul în care părintele/reprezentantul legal se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte sau reprezentant legal nu este necesară;
  • salariații care solicită să lucreze de acasă prin noua lege au obligația să dispună de toate mijloacele necesare îndeplinirii atribuțiilor care le revin potrivit fișei postului.

De reținut este faptul că nu este suficient ca angajatul să facă o cerere pentru a putea lucra patru zile pe lună în telemuncă/muncă la domiciliu, chiar dacă tipul activității sale ar permite munca de acasă. Angajatul și angajatorul trebui să încheie și un act adițional la contractul individual de muncă cu privire la telemuncă/munca la domiciliu. Lipsa prevederii exprese privind prestarea unei activități în regim de telemuncă este sancționată de Legea 81/2018 cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană.

Noua lege de modificare a Codului Muncii a intrat în vigoare la data de 24 iulie 2023.