ANAF: Datoriile mici, restante la finele lui 2021, au fost anulate automat la începutul lui 2022

La începutul anului 2022, ANAF a anulat automat toate datoriile fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la finele anului 2021.

Citește articolul

În primele zile ale fiecărui an, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anulează automat anumite datorii existente la finele anului precedent. Astfel, la începutul lunii ianuarie 2022 au fost anulate automat datoriile până în 40 de lei, care figurau în evidențe la 31 decembrie 2021. Plafonul de 40 de lei a fost introdus pentru a fi evitate situațiile în care cheltuielile de urmărire și executare silită, exclusiv cele privind comunicarea prin poştă, să fie mai mari decât creanțele fiscale supuse executării silite.

Datoriile fiscale mai mici de 40 de lei, aflate în evidența ANAF la data de 31 decembrie 2021, au fost șterse automat în primele șapte zile ale anului 2022. Termenul de șapte zile pentru ștergerea datoriilor fiscale sub 40 de lei este prevăzut în Ordinul ANAF nr. 727/2019.

Concret, „creanțele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori”, prevede Codul de procedură fiscală la articolul 266. Creanțele fiscale sunt, în esență, impozitele, taxele și contribuțiile sociale, precum și dobânzile, penalitățile sau majorările aferente acestora.

Prin excepție, în cazul datoriilor fiscale locale, autoritățile pot stabili un plafon mai mic de 40 de lei pentru anularea automată la început de an.