deRainfall iulie 6, 2009

Ajutoarele de la stat pentru întreprinderi şi-au majorat bugetele de 20 de ori

Ajutoarele de la stat sub forma schemelor de minimis reprezintă unele dintre cele mai avantajoase soluţii de finanţare pentru întreprinderile mici şi mijlocii. La sfârşitul lunii mai Guvernul a majorat de 20 de ori schemele de ajutor pentru întrepinderi, de la cinci milioane de euro la o sută de milioane de euro, alocând pentru acest an suma de 20 milioane euro.

Mai mult, s-a extins şi numărul de domenii de activitate ale firmelor care pot solicita un astfel de ajutor de la stat, cuprinzând, în mare industria prelucratoare: producţia de ţesături, îmbrăcăminte, prelucrarea pielii şi producţia încălţămintei, producţia sticlei şi a articolelor din hârtie.

Aceste ajutoare se acordă pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, iar proiectele sunt susţinute 100% din bugetul statului.

Citește articolul

Ajutoarele de la stat sub forma schemelor de minimis reprezintă unele dintre cele mai avantajoase soluţii de finanţare pentru întreprinderile mici şi mijlocii. La sfârşitul lunii mai Guvernul a majorat de 20 de ori schemele de ajutor pentru întrepinderi, de la cinci milioane de euro la o sută de milioane de euro, alocând pentru acest an suma de 20 milioane euro.

Mai mult, s-a extins şi numărul de domenii de activitate ale firmelor care pot solicita un astfel de ajutor de la stat, cuprinzând, în mare industria prelucratoare: producţia de ţesături, îmbrăcăminte, prelucrarea pielii şi producţia încălţămintei, producţia sticlei şi a articolelor din hârtie.

Aceste ajutoare se acordă pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, iar proiectele sunt susţinute 100% din bugetul statului.

Ajutoarele de la stat sub forma schemelor de minimis reprezintă unele dintre cele mai avantajoase soluţii de finanţare pentru întreprinderile mici şi mijlocii. La sfârşitul lunii mai Guvernul a majorat de 20 de ori schemele de ajutor pentru întrepinderi, de la cinci milioane de euro la o sută de milioane de euro, alocând pentru acest an suma de 20 milioane euro.

Mai mult, s-a extins şi numărul de domenii de activitate ale firmelor care pot solicita un astfel de ajutor de la stat, cuprinzând, în mare industria prelucratoare: producţia de ţesături, îmbrăcăminte, prelucrarea pielii şi producţia încălţămintei, producţia sticlei şi a articolelor din hârtie.

Aceste ajutoare se acordă pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, iar proiectele sunt susţinute 100% din bugetul statului.

Câteva din condiţiile de eligibilitate pe care le impune accesarea ajutoarelor de minimis sunt: respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la înfiinţarea unei societăţi comerciale, să facă parte din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, să desfăşoare activităţi în domeniile eligibile ajutoarelor de minimis, să nu înregistreze debite restante la stat respectiv să nu fie în procedură de faliment, executare silită, dizolvare, reorganizare judiciară, închidere operaţională sau să fie considerată întreprindere în dificultate economico-financiară.