deRainfall februarie 4, 2009

Промени в размера на социалните осигуровки в България в началото на 2009 г

Промените в данъчно-осигурителната тежест, влезли в сила в началото на 2009 г., включват намаляване на задължителните осигуровки за пенсия, дължими от работодателя и служителя, както и увеличаване на задължителните здравни осигуровки. Максималният осигурителен доход остава на досегашното си ниво – 2000 лв. Той беше увеличен до този размер през 2008 г., след като през август 2007 г. беше фиксиран на 1400 лв. Пропорционалният данък върху доходите на служителите остава на досегашното си ниво от 10%.

В резултат от тези промени, данъчно-осигурителната тежест при брутни заплати до 2000 лв. намалява от 36.2% на 30.3%.

Citește articolul

Промените в данъчно-осигурителната тежест, влезли в сила в началото на 2009 г., включват намаляване на задължителните осигуровки за пенсия, дължими от работодателя и служителя, както и увеличаване на задължителните здравни осигуровки. Максималният осигурителен доход остава на досегашното си ниво – 2000 лв. Той беше увеличен до този размер през 2008 г., след като през август 2007 г. беше фиксиран на 1400 лв. Пропорционалният данък върху доходите на служителите остава на досегашното си ниво от 10%.

В резултат от тези промени, данъчно-осигурителната тежест при брутни заплати до 2000 лв. намалява от 36.2% на 30.3%.

Промените в данъчно-осигурителната тежест, влезли в сила в началото на 2009 г., включват намаляване на задължителните осигуровки за пенсия, дължими от работодателя и служителя, както и увеличаване на задължителните здравни осигуровки. Максималният осигурителен доход остава на досегашното си ниво – 2000 лв. Той беше увеличен до този размер през 2008 г., след като през август 2007 г. беше фиксиран на 1400 лв. Пропорционалният данък върху доходите на служителите остава на досегашното си ниво от 10%.

В резултат от тези промени, данъчно-осигурителната тежест при брутни заплати до 2000 лв. намалява от 36.2% на 30.3%.