deRainfall noiembrie 11, 2009

Програма по корпоративно предприемачество с успешен старт в България

На 6-ти октомври Асчент Груп България проведе в хотел „Радисън” семинар на тема “The Crisis Age of Enterprise”, който беше изнесен от г-н Лари Фарел – световно разпознат авторитет в областта на предприемачеството.

Г-н Фарел има изкключително разнообразен теоритичен и практически опит зад гърба си – доброволец в Корпуса на Мира, завършил е Юридическия факултет в Калифорнийския университет, Harvard Business School, вицепрезидент на American Express в Ню Йорк, председател на Kepner-Tregoe в Принстън, Ню Джърси, член на УС на Тhe Economic Development Society in the USA и The Journal Of Strategic Change в Лондон и списва рубрика в The Conference Board Review.

Citește articolul

На 6-ти октомври Асчент Груп България проведе в хотел „Радисън” семинар на тема “The Crisis Age of Enterprise”, който беше изнесен от г-н Лари Фарел – световно разпознат авторитет в областта на предприемачеството.

Г-н Фарел има изкключително разнообразен теоритичен и практически опит зад гърба си – доброволец в Корпуса на Мира, завършил е Юридическия факултет в Калифорнийския университет, Harvard Business School, вицепрезидент на American Express в Ню Йорк, председател на Kepner-Tregoe в Принстън, Ню Джърси, член на УС на Тhe Economic Development Society in the USA и The Journal Of Strategic Change в Лондон и списва рубрика в The Conference Board Review.

На 6-ти октомври Асчент Груп България проведе в хотел „Радисън” семинар на тема “The Crisis Age of Enterprise”, който беше изнесен от г-н Лари Фарел – световно разпознат авторитет в областта на предприемачеството.

Г-н Фарел има изкключително разнообразен теоритичен и практически опит зад гърба си – доброволец в Корпуса на Мира, завършил е Юридическия факултет в Калифорнийския университет, Harvard Business School, вицепрезидент на American Express в Ню Йорк, председател на Kepner-Tregoe в Принстън, Ню Джърси, член на УС на Тhe Economic Development Society in the USA и The Journal Of Strategic Change в Лондон и списва рубрика в The Conference Board Review.

Той е автор на три книги за предприемачеството – „Searching for the Spirit Of Enterprise”, „The Entrepreneurial Age”, ”Getting Entrepreneurial”, които получават одобрението на критиката и са преведени на няколко езика, а скоро една от тях ще се появи и на българския пазар. През последните две десетилетия той е преподавал предприемачество на един милион и триста хиляди души по света. Освен това, ръководи компания, която е водеща световна организация в изследването и преподаването на добрите предприемачески практики, с филиали в Азия, Европа, Латинска Америка и Африка, чиито програми са изнесени на седем езика в четиридесет страни.

На семинара той предстви четирите основни стъпки на успешното предприемачество, които всеки може да приложи в работата си или в собствената си компания:

  1. Чувство за мисия – предприемачески начин да се достави печеливш продукт/пазар
  2. Визия за клиент/продукт – създаване на предприемачески страст за генериране на непрекъснат растеж
  3. Бързи иновации – тайното оръжие на предприемача за надвиване на конкуренцията
  4. Самовдъхновение – силата на любовта към това, което правиш и желанието да ставаш все по-добре в него

Тази „технология” се основава на резултатите от изследване на реалните бизнес практики на големите успешни предприемачи и техните предприятия с висок растеж. Подкрепена с реални примери от европейския, азиатския и американски пазар, тя демонстрира и разликата меджу изграждането и разрастването на даден бизнес от неговото управление. Също така г-н Фарел показа как предприемаческото поведение се съдържа в поредица от бизнес практики, които всеки служител, независимо от позицията си, може да приложи.

Събитието протече в рамките на половин ден като приключи с работен обяд, по време на който се проведоха практичеси дискусии между г-н Фарел и представителите на част от компаниите, които присъстваха.

Семинарът се радва на интерес от фирми, развиващи се в сферата на човешките ресурси, консултантските услуги, информационните технологии, производители на електроматериали, предприемачеството, а също и от представители на академичните стреди – присъстваха представители на пет български университета.

Организаторите на събитието – АсчентГрупБългария добиха популярност след организираната от тях по-рано тази година Българо-румънска бизнес среща в гр. Русе. Провеждането на бизнес събития е само част от богатото портфолио от услуги, които компанията предлага. Като част от АсчентГруп , с офиси в Румъния, Молдова, Кипър и Сърбия, АсчентГрупБългария предлага помощ на стартиращи бизнеси в България, счетоводно и правно обслужване, управление и развитие на човешките ресурси, тренинги и отворени семинари.

Събитието предизвика силен интерес сред участнците, а тези, които не успаяха да присъстват, ще имат тази възможност февруари месец идната година.