deAdela Cristea ianuarie 2, 2009

Елена Марина е управляващ партньор на Асчент Груп България

От януари 2009 г. Елена Марина е управляващ партньор на Асчент Груп в България.

Елена притежава бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Управление и развитие на човешките ресурси от Нов български университет.

Професионалният й опит е предимно в сферата на управленското консултиране, директния подбор на персонал и обученията. Елена е работила в Джордан Шепърд Източна Европа по проекти за подбор на ръководен персонал и по консултантски проекти в Централна и Източна Европа. Тя е сертифициран консултант по организационна диагностика на Human Synergistics®.

Citește articolul

От януари 2009 г. Елена Марина е управляващ партньор на Асчент Груп в България.

Елена притежава бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Управление и развитие на човешките ресурси от Нов български университет.

Професионалният й опит е предимно в сферата на управленското консултиране, директния подбор на персонал и обученията. Елена е работила в Джордан Шепърд Източна Европа по проекти за подбор на ръководен персонал и по консултантски проекти в Централна и Източна Европа. Тя е сертифициран консултант по организационна диагностика на Human Synergistics®.

От януари 2009 г. Елена Марина е управляващ партньор на Асчент Груп в България.

Елена притежава бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Управление и развитие на човешките ресурси от Нов български университет.

Професионалният й опит е предимно в сферата на управленското консултиране, директния подбор на персонал и обученията. Елена е работила в Джордан Шепърд Източна Европа по проекти за подбор на ръководен персонал и по консултантски проекти в Централна и Източна Европа. Тя е сертифициран консултант по организационна диагностика на Human Synergistics®.

Елена има опит с разработването и провеждането на тренинг програми за комуникационни умения, управленска ефективност, умения за продажби, обслужване на клиенти, работа в екип и подбор на персонал за компании в следните сектори: банки и финанси, консултантски услуги, битово-комунални услуги, потребителски стоки, информационни технологии, телекомуникации и медии.