Vești bune pentru IT-iști

O problemă mai veche de care se lovesc angajatorii care au în organizații angajați în departamentul IT este cea legată de scutirea impozitului pe venit aplicabilă unor specialiști din acest domeniu. De fapt, greul stătea în principal pe spatele angajaților din departamentul de resurse umane al companiei care se ocupau cu documentația necesară, respectiv cu angajarea acestora.

Până nu demult, scutirea de la plata impozitului de care beneficiază programatorii IT, se acorda în funcție de specializarea din diploma de absolvire. Pe lângă faptul că angajatul trebuia să fie absolventul unei facultăți acreditate cu profil IT, acesta trebuia încadrat în organigramă pe un post care să fie conform cu prevederile legale. Mai avem și condițiile impuse angajatorului, dar revenim imediat la ele.

Citește articolul

O problemă mai veche de care se lovesc angajatorii care au în organizații angajați în departamentul IT este cea legată de scutirea impozitului pe venit aplicabilă unor specialiști din acest domeniu. De fapt, greul stătea în principal pe spatele angajaților din departamentul de resurse umane al companiei care se ocupau cu documentația necesară, respectiv cu angajarea acestora.

Până nu demult, scutirea de la plata impozitului de care beneficiază programatorii IT, se acorda în funcție de specializarea din diploma de absolvire. Pe lângă faptul că angajatul trebuia să fie absolventul unei facultăți acreditate cu profil IT, acesta trebuia încadrat în organigramă pe un post care să fie conform cu prevederile legale. Mai avem și condițiile impuse angajatorului, dar revenim imediat la ele.

O problemă mai veche de care se lovesc angajatorii care au în organizații angajați în departamentul IT este cea legată de scutirea impozitului pe venit aplicabilă unor specialiști din acest domeniu. De fapt, greul stătea în principal pe spatele angajaților din departamentul de resurse umane al companiei care se ocupau cu documentația necesară, respectiv cu angajarea acestora.

Până nu demult, scutirea de la plata impozitului de care beneficiază programatorii IT, se acorda în funcție de specializarea din diploma de absolvire. Pe lângă faptul că angajatul trebuia să fie absolventul unei facultăți acreditate cu profil IT, acesta trebuia încadrat în organigramă pe un post care să fie conform cu prevederile legale. Mai avem și condițiile impuse angajatorului, dar revenim imediat la ele.

Recent, a fost aprobat și a intrat în vigoare din 30 iulie 2015 (data publicării lui în Monitorul Oficial), Ordinul 217/4172/1348/835/2015. Acesta a eliminat prevederea care impunea lista strictă de specializări IT pe care angajații trebuiau să o dovedească prin diploma de absolvire.

În concluzie, iată ce condiții trebuie îndeplinite în prezent atât de către angajator cât și de angajat, pentru ca acești specialiști să beneficieze de scutirea de impozit. Vom începe cu condițiile care trebuie îndeplinite de angajator

  • obiectul de activitate al firmei (angajatorului) trebuie să fie unul admis de legislație respectiv, să se regăsească într-unul din următoarele CAEN-uri: 5821, 5829, 6201, 6202, 6209;

  • postul trebuie să se afle în organigramă, într-un departament, oficiu, serviciu, birou, direcție, etc.;

  • angajații beneficiari trebuie încadrați pe unul din următoarele posturi: analist, programator, proiectant sisteme informatice, inginer/programator de sistem informatic, administrator de baze de date, inginer de sistem software, manager proiect informatic. Aici trebuie acordată o mare importanță COR-ului (clasificarea ocupațiilor din România), standardelor ocupaționale care precizează cerințele ce trebuie îndeplinite la încadrarea unui angajat pe post;

  • venitul anual al companiei trebuie să fie de cel puțin 10.000 de dolari pentru fiecare angajat scutit de impozit și trebuie înregisrat distinct în balanțele analitice.

În ceea ce privește angajații, cerința legală pentru a putea fi încadrați la scutirea de impozit este ca aceștia să deţină o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, fără a se specifica domeniul de studii.

O altă noutate prevăzută de acest ordin este că și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene ale căror diplome sunt echivalate, prin structuri de specialitate ale Ministerului Educației și Cercetării Ștințifice, cu diploma acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau cu diploma acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, vor beneficia la rândul lor de această scutire.

Așadar, chiar dacă această facilitate este și mai flexibilă acum, nu putem pierde din vedere informațiile legate de criteriile ce trebuie îndeplinite pentru ca IT-iștii să rămână cu mai mulți bani în buzunar. În general, beneficiile acordate angajaților vin la pachet cu anumite condiționări impuse și care, de multe ori, nu sunt foarte ușor de bifat.