Venitul minim garantat şi alocaţia pentru susţinerea familiei s-au modificat

Anul 2014 va veni cu o veste bună, în special pentru familiile cu venituri mici, nivelul lunar al venitului minim garantat urmând a fi majorat începînd cu data de 1 ianuarie 2014 cu 0,012 ISR.

Dat fiind faptul că ISR, indicatorul social de referinţă, are o valoare de 500 lei, venitul va creşte faţă de nivelul actual de 135,5 lei, stabilit la data de 1 iulie 2013, cu 4.42%, ajungând la suma 141,5 lei pentru o persoană singură.

Totodată, începând cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul venitului minim garantat pentru familii, prevăzut de Legea 416/2001 actualizată, va fi de:

Citește articolul

Anul 2014 va veni cu o veste bună, în special pentru familiile cu venituri mici, nivelul lunar al venitului minim garantat urmând a fi majorat începînd cu data de 1 ianuarie 2014 cu 0,012 ISR.

Dat fiind faptul că ISR, indicatorul social de referinţă, are o valoare de 500 lei, venitul va creşte faţă de nivelul actual de 135,5 lei, stabilit la data de 1 iulie 2013, cu 4.42%, ajungând la suma 141,5 lei pentru o persoană singură.

Totodată, începând cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul venitului minim garantat pentru familii, prevăzut de Legea 416/2001 actualizată, va fi de:

Anul 2014 va veni cu o veste bună, în special pentru familiile cu venituri mici, nivelul lunar al venitului minim garantat urmând a fi majorat începînd cu data de 1 ianuarie 2014 cu 0,012 ISR.

Dat fiind faptul că ISR, indicatorul social de referinţă, are o valoare de 500 lei, venitul va creşte faţă de nivelul actual de 135,5 lei, stabilit la data de 1 iulie 2013, cu 4.42%, ajungând la suma 141,5 lei pentru o persoană singură.

Totodată, începând cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul venitului minim garantat pentru familii, prevăzut de Legea 416/2001 actualizată, va fi de:

 • 255 lei – 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane, faţă de 244 lei în prezent;
 • 357 lei – 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane, faţă de 342 lei în prezent;
 • 442 lei – 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane, faţă de 423 lei în prezent;
 • 527 lei – 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane, faţă de 504,5 lei în prezent;
 • câte 0,073 ISR (36,5 lei) pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute mai sus, transformate în lei, şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Dacă din calculul în lei rezultă fracţiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului. Dacă din calcul rezultă un ajutor social mai mic de 10 lei, se acordă 10 lei.

Conform Legii 277/2010, alocaţia a fost şi ea majorată, încă din luna iulie 2013. astfel:

Pentru familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv (200 lei), cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă (ISR), după cum urmează:
 

 • 40 lei – 0,080 ISR pentru familia cu un copil;
 
 • 80 lei – 0,160 ISR pentru familia cu 2 copii;
 
 • 120 lei – 0,240 ISR pentru familia cu 3 copii;
 
 • 160 lei – 0,320 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
 

Pentru familia al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR (200 lei) şi până la 1,06 ISR inclusiv (530 lei), cuantumul alocaţiei este stabilit după cum urmează:
 

 • 33 lei – 0,066 ISR pentru familia cu un copil;

 • 66 lei – 0,132 ISR pentru familia cu 2 copii;

 • 99 lei -0,198 ISR pentru familia cu 3 copii;

 • 132 lei – 0,264 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
 

În cazul în care din calculul în lei al alocaţiei rezultă fracţiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului.

Pentru familia monoparentală, formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv (200 lei), cuantumul lunar al alocaţiei, este stabilit după cum urmează:
 

 • 65 lei – 0,130 ISR pentru familia cu un copil;
 
 • 130 lei – 0,260 ISR pentru familia cu 2 copii;
 
 • 195 lei – 0,390 ISR pentru familia cu 3 copii;
 
 • 260 lei – 0,520 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
 

Pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR (200 lei) şi până la 1,06 ISR inclusiv (530 lei), cuantumul alocaţiei este stabilit după cum urmează:
 

 • 60 lei – 0,120 ISR pentru familia cu un copil;
 
 • 120 lei – 0,240 ISR pentru familia cu 2 copii;
 
 • 180 lei – 0,360 ISR pentru familia cu 3 copii;
 
 • 240 lei – 0,480 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.


Aceste majorări sunt cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei și au fost aprobate de către Parlamentul Romaniei prin Legea 286/2013.