Un nou proiect de OUG aduce lămuriri suplimentare cu privire la întreprinderile legate

În 13 martie 2024 apare un proiect de OUG pe site-ul Ministerului de Finanțe prin care sunt aduse unele clarificări cu privire la noțiunea de „întreprindere legată”.

Citește articolul

După luni în care antreprenorii nu aveau idee ce înțelege Ministerul Finanțelor prin întreprinderi legate, în 13 martie 2024, apare un proiect de OUG pe site-ul Ministerului de Finanțe prin care sunt aduse unele clarificări cu privire la noțiunea de „întreprindere legată”.
Această nouă noțiune este un mix între definiția întreprinderilor legate din Legea 346/2004 și definiția părților afiliate din Codul fiscal.

Ce clarificări sunt aduse?

Se consideră că două firme sunt legate în următoarele condiții:

  • persoana juridică română deține la cealaltă persoană juridică română, direct şi/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot sau are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere ale/ai celeilalte persoane juridice române;
  • persoana juridică deține la persoana juridică română care verifică condiția, direct şi/sau indirect, peste de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot sau are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere ale/ai persoane juridice române;
  • persoana juridică română este legată cu o altă persoană juridică română dacă o persoană deţine, în mod direct şi/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot sau are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere atât la prima persoană juridică, cât și la cea de-a doua persoană juridică;
  • acționarul/asociatul persoanei juridice române care deține, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale acestei persoane juridice române, desfășoară activitate economică prin intermediul unei: PFA, II, IF, altă formă de organizare a unei activități economice, fără personalitate juridică. În acest ultim caz, veniturile PFA/II/IF/altei forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică, înregistrate potrivit reglementărilor contabile, se cumulează cu cele realizate de persoana juridică română/altă întreprindere legată.

În concluzie, indiferent de obiectul de activitate al entităților, dacă la 31.12.2023 o persoană fizică deține peste 25% în mai multe societăți comerciale, definitia microin-treprinderii prevede foarte clar că începând cu 1 ianuarie 2024 doar una dintre acestea poate fi microintreprindere.
Totodată însă, conform acestui proiect, toate acele societăți sunt considerate întreprinderi legate, iar dacă la 31.12.2023 veniturile cumulate depășesc plafonul de 500.000 de euro, toate societățile trebuie să treacă la impozit pe profit cu 1 ianuarie 2024.