To be or not to be business angels?

Luna mai a anului 2015 aducea, prin intermediul Legii nr. 120/19.05.2015 privind stimularea investitorilor individuali – business angels o oportunitate pentru acei investitori care doresc să se implice în întreprinderile mici sau în microîntreprinderi (așa cum sunt acestea definite de Legea nr 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii), oportunitate valorificata deja de la apariția legii și până în prezent.

Despre ce este vorba?

Despre faptul că, dacă îndeplinești cumulativ condițiile enumerate în rândurile de mai jos, poți deveni un investitor individual – business angels:

Citește articolul

Luna mai a anului 2015 aducea, prin intermediul Legii nr. 120/19.05.2015 privind stimularea investitorilor individuali – business angels o oportunitate pentru acei investitori care doresc să se implice în întreprinderile mici sau în microîntreprinderi (așa cum sunt acestea definite de Legea nr 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii), oportunitate valorificata deja de la apariția legii și până în prezent.

Despre ce este vorba?

Despre faptul că, dacă îndeplinești cumulativ condițiile enumerate în rândurile de mai jos, poți deveni un investitor individual – business angels:

Luna mai a anului 2015 aducea, prin intermediul Legii nr. 120/19.05.2015 privind stimularea investitorilor individuali – business angels o oportunitate pentru acei investitori care doresc să se implice în întreprinderile mici sau în microîntreprinderi (așa cum sunt acestea definite de Legea nr 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii), oportunitate valorificata deja de la apariția legii și până în prezent.

Despre ce este vorba?

Despre faptul că, dacă îndeplinești cumulativ condițiile enumerate în rândurile de mai jos, poți deveni un investitor individual – business angels:

 • Ești o persoană fizică care prin majorarea capitalului social al unei societăți comerciale devii asociat al acesteia prin aport în numerar, dobandind părți sociale aferente aportului adus;
 • Investești într-o societate o sumă cuprinsă între 3000 de euro și 200.000 de euro;
 • Investiția va fi folosită în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate al societății;
 • Nu ai înscrise fapte în cazierul fiscal;
 • Nu poți deține mai mult de 49% din capitalul social al societății;
 • Nu ești incapabil sau condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni cu privire al spălarea banilor;

Avantajele fiscale obținute de business angels sunt relative la:

 • Faptul că aceștia vor fi scutiți de impozitul pe veniturile sub forma de dividende pentru o perioada de 3 ani de la momentul dobândirii părților sociale, pentru dividendele aferente părților sociale dobândite.
 • Business angels vor fi scutiti și de impozitul pentru câștigul din transferul părților sociale, dacă transferul părților sociale va avea loc după trecerea unui termen de cel puțin 3 ani de la dobândire.

Aceste facilități fiscale se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile enumerate mai jos:

 • Investitorul individual – business angels nu înstrăinează părțile sociale înainte de expirarea termenului de trei ani de la data dobândirii acestora;
 • Actul constitutiv al societății, depus pentru susținerea cererii de înregistrare a majorării capitalului social prin emiterea de noi părți sociale în registrul comertului, conține următoarele clauze: participarea la profit și pierderi a asociaților va deveni proporționala cu procentul părților sociale deținute de fiecare asociat și deciziile privind planul de afaceri și renunțarea la împarțirea profitului, aferente investiției efectuate, se vor lua cu acordul tuturor asociaților;
 • Societatea nu are datorii catre bugetul general consolidat la data cesionarii partilor sociale de către investitorul individual.

Există câteva domenii de activitate care nu intră sub incidența prevederilor legale menționate, respectiv: domeniul bancar, asigurări și reasigurări, piața de capital, dezvoltare imobiliară, tranzacții imobiliare, jocuri de noroc și pariuri, producție și comercializare de oțel, de cărbune, construcții de nave maritime și fluviale, producție și comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, consultanțe în orice domeniu.

Apreciem orice astfel de inițiativă din partea statului care stimulează investițiile, mai ales în contexul economico-financiar și legislativ actual, care nu este unul dintre cele mai prielnice mediului de afaceri și mai ales companiilor mici.