Supra-taxarea contractelor part-time și deduceri suplimentare pentru salariile sub 4.500 lei

Se propune introducerea ca bază lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate a salariului minim brut pe țară garantat în plată, începând cu ianuarie 2023.

Citește articolul

Pentru angajații part-time se vor plăti contribuții echivalente cu cele ale salariului minim brut pe țară începând cu ianuarie 2023.

Se propune introducerea ca bază lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate a salariului minim brut pe țară garantat în plată, pentru veniturile realizate în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial al căror nivel este sub acest nivel.

Venitul luat în calcul va fi salariul minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuțiile și nu venitul realizat de salariat.

Măsura nu se aplică în cazul în care angajații realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară.

Tot la capitolul salarii sunt aduse mai multe modificări printre care:

La articolul 76, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (41) și (42), cu următorul cuprins:

„(41 ) Următoarele venituri cumulate lunar nu reprezintă venit impozabil în înțelesul impozitului pe venit, în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat:

a) prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice;

b) contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situații decât cea prevăzută la alin. 12 (4) lit.

c) astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării, în conformitate cu legislația în vigoare.

La stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se iau în calcul numărul de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare.

(42 ) Ordinea în care veniturile prevăzute la alin. (41 ) se includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, se stabilește de angajator.”

Deduceri pentru cei cu salarii sub 4.500 de lei

Proiectul de modificare a Codului fiscal, publicat in aceasta săptămâna propune revizuirea sistemului de acordare a deducerilor personale în cazul contribuabililor care realizează venituri din salarii la locul unde se află funcția de bază.

Astfel, se propune o deducere personală de bază, care se va acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 4.500 de lei și deduceri suplimentare pentru tineri și copiii până la 18 ani.

Cu titlu de noutate, se introduce o deducere de 15% din impozit din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul de 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, pentru a creste, pana la urma, si gradul de ocupare in rândul tinerilor, unde se înregistrează un șomaj de natura structurala, dar si pentru angajații care au copii in orice forma de învățământ, pentru a incuraja trimiterea la scoală si sa zicem, evitarea abandonului scolar.
Pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 de ani, părintele care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora, va primi o deducere lunara suplimentara de 100 de lei.

În momentul de fata, pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordă deducerea personală. Deducerile se vor acorda în baza unei grile.