Sumarul modificărilor legislative din 2018

Anul 2018 a debutat cu foarte multe schimbări în plan fiscal, cuprinse în diferite acte normative. Din acest motiv încercăm să facem o scurtă recapitulare a modificărilor legislative ce au loc în acest an şi o reamintire a principalelor verificări şi declaraţii ce trebuie făcute la început de an:

Citește articolul

Anul 2018 a debutat cu foarte multe schimbări în plan fiscal, cuprinse în diferite acte normative. Din acest motiv încercăm să facem o scurtă recapitulare a modificărilor legislative ce au loc în acest an şi o reamintire a principalelor verificări şi declaraţii ce trebuie făcute la început de an:

Anul 2018 a debutat cu foarte multe schimbări în plan fiscal, cuprinse în diferite acte normative. Din acest motiv încercăm să facem o scurtă recapitulare a modificărilor legislative ce au loc în acest an şi o reamintire a principalelor verificări şi declaraţii ce trebuie făcute la început de an:

 • în cazul în care mai există societăţi fără semnătură electronică, va trebui urgent să intre în posesia ei, deoarece începând cu luna februarie declaraţiile (aferente lunii ianuarie) se vor depune doar în format electronic;
 • data scadențelor la taxele locale este martie şi septembrie; de asemenea este important să ne reamintim obligativitatea reevaluării proprietăţilor cel puţin o dată la 3 ani, pentru a evita impozitarea excesivă;
 • limita declaraţiei Intrastat an 2018 a rămas aceeaşi ca în 2017: atât pentru livrări, cât şi pentru achiziţii, limita este = 900.000 lei;
 • dosarul preţurilor de transfer: trebuie prezentat obligatoriu de către marii contribuabili până la data depunerii declaraţiei de impozit pe profit doar dacă aceştia depăşesc: 200.000 EUR din dobânzi sau 250.000 EUR din servicii sau 350.000 EUR din vânzare/achiziţii bunuri;
  Alţi contribuabili care trebuie să-l prezinte într-un termen de maxim 90 zile de la solicitarea acestuia: doar dacă depăşesc 50.000 EUR din dobânzi sau 50.000 EUR din servicii sau 100.000 EUR din vânzare/achiziţii bunuri. Ceilalţi contribuabili nu au nicio obligaţie privitoare la acest dosar, însă toate tranzacţiile intra-grup trebuie să respecte principiul valorii de piaţă;
 • cota de sănătate de 10% se extinde asupra altor venituri: cei care realizează venituri din alte surse decât salarii, de peste 22.800 lei, datorează trimestrial suma de 570 lei la: 25 martie, 25 iunie, 25 sept, cca 20 dec. În cazul în care persoana obţine venituri din alte surse sub această sumă, poate opta pentru asigurare la sănătate pe o perioadă de un an, însă contribuie tot cu aceeaşi sumă de 570 lei/trimestru (art.170 alin 7 cod fiscal) Formular 600 – 31 ianuarie;
  În cazul în care o persoană nu obţine venituri de niciun fel (şi nu este exceptată de la plată, gen: pensionar, şomer, asistat social, persoană cu handicap etc) aceasta datorează contribuţie la sănătate fie: prin plata 190 lei/lună, fie când are nevoie de asigurare, plătind pe loc 1.330 lei (art.180 alin. 1 cod fiscal) Formular 604;
  Cetăţenii străini care nu au rezidenţa în România, şi stau în ţară sub 90 zile, nu sunt obligaţi să plătească această cotă, iar cei care au rezidenţa în România, însă contribuie în sistemul public de asigurări de sănătate şi în ţara respectivă, va trebui să demonstreze acest lucru prin prezentarea formularului E104;
 • atenţie la persoanele care muncesc în străinătate şi nu au completat la plecare Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România, s-ar putea să plătească o taxă lunară. Documentul poate fi depus printr-un împuternicit, nefiind nevoie în acest scop de o împuternicire notarială;
 • limită microîntreprindere: 1.000.000 eur (1 EUR=4.6597), se păstrează aceleaşi cote de impozitare (1% sau 3%);
  Nu pot fi microîntreprinderi: societăţile al căror capital social e deţinut de stat sau unităţi admin-teritoriale sau cele aflate în dizolvare, urmată lichidare – termen de declarare 31 martie;
 • trecerea de la neplătitor la plătitor de TVA: limita 220.000 lei – se declară până la 10 ianuarie, iar plătitor va fi de la 1 Februarie;
 • modificarea vectorului fiscal referitoare la perioada TVA-lui (lunar, trimestrial): limita 100.000 eur/an (formular 010 în caz de modificarea vectorului – termen 15 ianuarie, sau formular 094 în cazul în care rămâne trimestrial – termen 25 ianuarie);
 • verificarea limitei pentru TVA la încasare: dacă cifra de afaceri depăşeşte suma de 2.250.000 lei, contribuabilul trebuie să treacă la TVA normal – termen 31 ianuarie;
 • contribuţiile salariale pot fi declarate/plătite trimestrial doar dacă contribuabilul are o cifră de afaceri mai mică decât 100.000 EUR şi are un număr mediu de până la 3 salariaţi;
 • în cazul celor plătitori de impozit la normă de venit, care depăşesc ca venit brut anual suma de 100.000 eur, aceştia trebuie să treacă la impozitarea în sistem real – termen 31 ianuarie;
 • TVA split (OUG 23/2017 şi Legea 275/2017) este obligatoriu pentru societăţile aflate în insolvenţă, societăţile publice, şi de către societăţile cu datorii mai mari de 15.000 (firmele mari), 10.000 (firmele medii) sau 5.000 (firmele mici sau persoane fizice) care nu vor fi stinse în cursul lunii ianuarie, sau cu datorii mai vechi de 60 de zile de la scadenţă. Se aplică începând cu 01 martie 2018.
  Societăţile neînregistrate în scop de TVA nu vor fi afectate în niciun fel de tranzacţionarea cu societăţi care aplică split TVA.
  Cei care optează pentru split TVA vor trebui să îl aplice pe o perioadă de cel puţin 1 an (beneficiu pentru opţiunea la split TVA: reducere cu 5% a impozitului pe profit/venit pe toată perioada aplicării acestuia).
  Cei obligaţi să îl aplice pot ieşi din sistem la cel puţin 6 luni de la data în care nu se mai află în vreuna din situaţiile care au condus la obligativitatea aplicării regimului de split TVA.

Mai trebuie amintite şi:

 • salariul minim care a crescut de la 1.450 lei, la 1.900 lei;
 • impozitul pe venit care scade de la 16% la 10% pentru persoanele care obţin venituri din salarii, pensii, activităţi independente. 

Pentru orice alte întrebări sau clarificări suplimentare, nu ezitați să contactați echipa de consultanți a Ascent Group. Ne găsiți prin intermediul paginii noastre de Facebook sau LinkedIn, respectiv prin e-mail .