Subvenţii şi facilităţi fiscale pentru angajatori

În ultimul timp se discută mult despre posibilitatea acordării unor facilități fiscale suplimentare pentru angajatori. Este un bun prilej să recapitulăm care este cadrul legislativ actual în materie de subvenții și facilități pentru cei care crează locuri de muncă.

Subvenţii şi facilităţi fiscale pentru angajatori

Conform legii 76/2002, a legii 500/2002 și a legii 233/2010, în cazul în care angajatorii creează noi locuri de muncă şi angajează persoane din anumite categorii sociale, beneficiază de subvenţii şi facilităţi fiscale, după cum urmează:

Încadrarea în muncă a persoanelor din rândul şomerilor

Angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor, pe care le menţin în activitate pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării, beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj.

Citește articolul

În ultimul timp se discută mult despre posibilitatea acordării unor facilități fiscale suplimentare pentru angajatori. Este un bun prilej să recapitulăm care este cadrul legislativ actual în materie de subvenții și facilități pentru cei care crează locuri de muncă.

Subvenţii şi facilităţi fiscale pentru angajatori

Conform legii 76/2002, a legii 500/2002 și a legii 233/2010, în cazul în care angajatorii creează noi locuri de muncă şi angajează persoane din anumite categorii sociale, beneficiază de subvenţii şi facilităţi fiscale, după cum urmează:

Încadrarea în muncă a persoanelor din rândul şomerilor

Angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor, pe care le menţin în activitate pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării, beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj.

În ultimul timp se discută mult despre posibilitatea acordării unor facilități fiscale suplimentare pentru angajatori. Este un bun prilej să recapitulăm care este cadrul legislativ actual în materie de subvenții și facilități pentru cei care crează locuri de muncă.

Subvenţii şi facilităţi fiscale pentru angajatori

Conform legii 76/2002, a legii 500/2002 și a legii 233/2010, în cazul în care angajatorii creează noi locuri de muncă şi angajează persoane din anumite categorii sociale, beneficiază de subvenţii şi facilităţi fiscale, după cum urmează:

Încadrarea în muncă a persoanelor din rândul şomerilor

Angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor, pe care le menţin în activitate pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării, beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj.

Reducerea contribuţiei se acordă începând cu anul fiscal următor, pentru o perioadă de 6 luni şi constă în diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat, din numărul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de muncă din anul respectiv. Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute mai sus, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană (AJOFM), o cerere însoţită de următoarele documente:

 • tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, pe care le-a menţinut în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni;
 • contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevăzut la lit. a).
 • Prin şomer înregistrat se înţelege persoana care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
 • este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
 • starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
 • nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi al stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;
 • este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.

Încadrarea în muncă a şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale

Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă persoanelor încadrate în aceste categorii, şi primesc lunar pe această perioadă, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani. Subvenţiile prevăzute mai sus se acordă angajatorilor în situaţia în care şomerii din categoriile menţionate sunt înregistraţi în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene.

Încadrarea în muncă a tinerilor absolvenţi

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi, şi primesc lunar pe această perioadă, pentru fiecare absolvent:

 • o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
 • o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
 • o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.
 • Angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile prevăzute mai sus sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 3 ani de la data încheierii. Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor, anterior termenului de 3 ani sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, daca încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:
 • încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. d) şi e) şi art. 65 din Legea 53/2003 – Codul muncii, republicat;
 • încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e) şi art. 99 alin. (1) lit. a)-c) din Legea 188/1999 , republicată. În anul 2012 valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 lei.

Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap grav sau accentuat

Dispoziţiile Codului fiscal stabilesc că veniturile din salarii realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile. Prin urmare, veniturile din salarii realizate de persoanele cu handicap grav sau accentuat, dovedit cu certificat de handicap, sunt scutite de la plata impozitului pe venit.