Șomajul tehnic – gura de oxigen pentru companiile afectate de criza pandemiei

Multe companii sunt sau vor fi curând puternic afectate de raspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Probabil unele companii vor fi în situația să adopte soluția somajului tehnic, care presupune întreruperea temporară a activității, adică suspendarea temporară a contractului de muncă, dar și plata a minim 75% din salariu de bază.

Măsura adoptată de guvern pentru atenuarea impactului asupra mediului privat este de a suporta din bugetul asigurarilor de șomaj indemnizația de care beneficiază salariații a căror contracte individuale de muncă sunt suspendate temporar din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2.

Citește articolul

Multe companii sunt sau vor fi curând puternic afectate de raspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Probabil unele companii vor fi în situația să adopte soluția somajului tehnic, care presupune întreruperea temporară a activității, adică suspendarea temporară a contractului de muncă, dar și plata a minim 75% din salariu de bază.

Măsura adoptată de guvern pentru atenuarea impactului asupra mediului privat este de a suporta din bugetul asigurarilor de șomaj indemnizația de care beneficiază salariații a căror contracte individuale de muncă sunt suspendate temporar din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2.

Multe companii sunt sau vor fi curând puternic afectate de raspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Probabil unele companii vor fi în situația să adopte soluția somajului tehnic, care presupune întreruperea temporară a activității, adică suspendarea temporară a contractului de muncă, dar și plata a minim 75% din salariu de bază.

Măsura adoptată de guvern pentru atenuarea impactului asupra mediului privat este de a suporta din bugetul asigurarilor de șomaj indemnizația de care beneficiază salariații a căror contracte individuale de muncă sunt suspendate temporar din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2.

Precizăm că, în cazul șomajului tehnic indemnizația acordată salariatilor este de minim 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Sunt companii care au negociate în contractele colective de muncă indemnizații mai mari de 75%, însă valoarea indemnizației care va fi suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj este de maxim 75% din câștigul salarial mediu brut!

Pentru adoptarea acestei măsuri este necesar ca angajatorul să emită o decizie înternă în care să dispună măsura suspendării contractelor de muncă ale angajaților, decizie care trebuie înregistrată în Registrul General de Evidență a Salariaților (REVISAL) anterior producerii suspendării.

Aplicarea acestei prevederi nu este lipsită de obligații, atât pentru angajatori cât și pentru agajați. Astfel, pe toată durata în care angajații sunt în șomaj tehnic aceștia:

  • sunt disponibili la cererea companiei
  • nu se pot angaja la o altă companie
  • nu pot cere indemnizație de șomaj

Angajatorii care beneficiază de aceste prevederi sunt obligați sa menţină raporturile de muncă ale persoanelor în cauză pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la data reînceperii activității după suspendarea raporturilor de muncă.

În plus, pentru a beneficia de aceste prevederi angajatorii trebuie să depună, prin poșta electronică, la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă sau a Municipiului București, în raza cărora își au sediul social:

  • o cerere, însoțită de certificatul de situație de urgență eliberat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Mai multe detalii despre acest certificat și modalitatea de obținere găsiți aici.  
  • o listă a persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară, iar decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj, a sumelor plătite cu titlu de indemnizație, se face în cel mult 30 de zile.

Statul va ajuta companiile afectate direct de măsurile restrictive dispuse de autorități (hoteluri, restaurante, cafenele, instituții de spectacole etc.) care au fost nevoite să-și suspende activitatea pe perioada situației de urgență, iar companiile care nu au fost afectate de măsurile restrictive, dar au fost afectate de diferite consecințe ale epidemiei de coronavirus, trebuie să depună o declarație în care să arate că le-au scăzut veniturile cu cel puțin 25%.

Companiile care nu sunt în situația de a închide total activitatea, însă au redus volumul de muncă, pot opta pentru reducerea timpului de muncă de la 5 la 4 zile lucrătoare sau de la 8 la 6 ore sau chiar mai puțin.