deMirela Rosu februarie 5, 2010

Situațiile financiare anuale pentru 2009 se depun numai la Registrul Comerțului

În 28 ianuarie 2006 a fost publicată Legea 441/2006, care modifică Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și introduce o nouă măsură cu privire la depunerea situațiilor financiare anuale. Deși inițial, măsura trebuia să fie aplicată de la 1 ianuarie 2007, aplicarea ei a fost amânată până la 1 ianuarie 2010. Astfel începând din 2010 situațiile financiare anuale și anexele aferente vor fi depuse numai la Oficiul Registrului Comerțului.

Potrivit înștiințării existente pe site-ul Registrului Comerțului:”Situațiile financiare anuale pentru anul 2009 se depun numai la oficiile județene ale registrului comerțului respectiv oficiul registrului comerțului al Municipiului București.”

Citește articolul

În 28 ianuarie 2006 a fost publicată Legea 441/2006, care modifică Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și introduce o nouă măsură cu privire la depunerea situațiilor financiare anuale. Deși inițial, măsura trebuia să fie aplicată de la 1 ianuarie 2007, aplicarea ei a fost amânată până la 1 ianuarie 2010. Astfel începând din 2010 situațiile financiare anuale și anexele aferente vor fi depuse numai la Oficiul Registrului Comerțului.

Potrivit înștiințării existente pe site-ul Registrului Comerțului:”Situațiile financiare anuale pentru anul 2009 se depun numai la oficiile județene ale registrului comerțului respectiv oficiul registrului comerțului al Municipiului București.”

În 28 ianuarie 2006 a fost publicată Legea 441/2006, care modifică Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și introduce o nouă măsură cu privire la depunerea situațiilor financiare anuale. Deși inițial, măsura trebuia să fie aplicată de la 1 ianuarie 2007, aplicarea ei a fost amânată până la 1 ianuarie 2010. Astfel începând din 2010 situațiile financiare anuale și anexele aferente vor fi depuse numai la Oficiul Registrului Comerțului.

Potrivit înștiințării existente pe site-ul Registrului Comerțului:”Situațiile financiare anuale pentru anul 2009 se depun numai la oficiile județene ale registrului comerțului respectiv oficiul registrului comerțului al Municipiului București.”

În conformitate cu prevederile legale, persoana care poate depune situațiile financiare anuale este administratorul sau o persoana împuternicită de acesta; când situația financiară este depusă de un salariat al unei firme de contabilitate trebuie prezentată și împuternicirea acordată firmei de contabilitate de către administrator.

Documentele care trebuie depuse potrivit reglementarilor legale şi precizărilor făcute de Registrul Comerţului sunt următoarele:

 • Cererea de depunere situaţie financiară anuală la R.C. – formular ONRC nr. 11-10-187, completată conform instrucţiunilor de completarea documentului;
 • Discheta / suport magnetic cu datele situaţiei financiare realizate cu programele de asistenţă puse la dispoziţie de MFP, şi care va conţine fişierele:

Pentru situaţiile financiare ale societăţilor comerciale (formele prescurtat şi lung) şi pentru firmele de asigurări şi/sau reasigurări şi pentru brokeri de asigurări, fisierele:

 • Unitate.txt
 • Date.txt
 • SumeControl.txt

Pentru bănci, cooperative de credit, societăţi supravegheate de CNVM, societăţi din domeniul pensii private, instituţii financiare nebancare, societăţi din domeniul fonduri de garantare a pensiilor private, fişierele:

 • Unitate.dbf
 • Date.dbf
 • Situaţia financiară anuală semnată şi ştampilată de persoanele în drept conform legii;

Documente însoţitoare pentru situaţia financiară anuală, sunt conform legii, următoarele,

 • conform normelor MFP:
  • Note explicative la situaţiile financiare (vezi modele în norme M.F.P. ref. La bilanţul anual), în conformitate cu Normele Europene conform secţiunii 8 din Reglementările contabile conforme cu Directiva IV a Comunităţii Economice Europene;
  • Raport administrator / Consiliu de Administraţie / Directorat;
  • Raport auditori financiari / Raport comisie de cenzori – dacă este cazul;
  • Propunere de distribuire a profitului realizat / acoperire a pierderilor;
  • Declaraţie pe proprie răspundere în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilităţii nr.82/1991(model în normele MFP);
 • conform Legii 31/1990:
  • Proces verbal al adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau asociatului unic referitor la aprobarea bilanţului si a contului de profit si pierdere la 31.12.2009;
  • Dovada achitării taxei de registrus
  • Dovada achitării taxei de publicare a anunţului la M.O. pentru cifra de afaceri mai mare ca 10 milioane de lei(daca este cazul).”

Este obligatoriu ca toate documentele enumerate să însoţească situaţia financiară.

Conform informării Registrului Comerțului, la momentul depunerii situației financiare anuale va fi eliberată o confirmare de primire.

Termenul limită de depunere potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 este de 150 de zile de la încheierea exercițiului contabil, respectiv 60 de zile pentru declarații de inactivitate.