Se prelungește scutirea de impozit din IT începând cu veniturile lunii iunie

Autoritățile au oficializat recent un alt set de schimbări privind scutirea de impozit pe venit a IT-iștilor, modificările urmând să se aplice începând din iunie 2023.

Citește articolul

Principalele noutăți față de regulile aplicabile până acum:

Extinderea domeniilor acoperite

S-a introdus o listă concretă de activități acceptate pentru compartimentele specializate în care se află posturile de IT-iști.

În afară de câteva reformulări, autoritățile au ajustat condiția referitoare la compartimentul specializat de informatică al angajatorului în care trebuie să se găsească postul sau posturile vizate de scutirea de impozit pe venit. Pe regulile de până acum se prevedea că postul trebuie să facă parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului – cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare. În noile reguli se dispune că postul trebuie să facă parte dintr-un compartiment care are ca obiect de activitate cel puțin unul dintre următoarele domenii, evidențiat în organigrama angajatorului:

  • tehnologia informației și a comunicațiilor;
  • inteligență artificială și tehnologii digitale emergente;
  • administrare fiscală în format electronic;
  • baze de date;
  • servicii de e-guvernare și transformare digitală.

Scutirea de impozit se aplică și salariaților din instituțiile publice locale

Din ianuarie 2023 s-a stabilit că scutirea de impozit este valabilă și pentru IT-iștii de la stat, însă aceasta viza numai salariații din instituțiile publice centrale. Noile reguli extind facilitatea pentru a acoperi și IT-iștii din instituțiile publice locale („instituții publice locale” este o denumire generică ce include, conform legislației, comunele, orașele, municipiile, sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității.)

Referitor la competențele și atribuțiile specifice postului, pentru IT-iștii de la stat se prevede, mai nou, că acestea pot figura și în alte acte juridice ce prevăd atribuțiile de serviciu ale salariaților, în afară de fișa postului. Totodată, se prevede că posturile IT-iștilor pot face parte și din categoria celor înființate în afara organigramei instituțiilor publice centrale și locale.

Facilitatea se poate aplica și salariaților delegați

O altă schimbare notabilă se referă la actele în baza cărora se desfășoară activitatea de creare de programe pentru calculator. Pe lângă contractul individual de muncă, raportul de serviciu, actul de detașare și statutul special prevăzut de lege, pe listă se introduce actul de delegare, care anterior nu era inclus în regulile scutirii de impozit pe venit.

Regulile anterioare ale scutirii de impozit pe venit pentru IT-iști se aplică până la veniturile aferente lunii mai 2023, iar regulile noi se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2023.