Se modifică salariul minim în 2023

De la 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată crește.

Citește articolul

Se modifică salariul minim în 2023

 

 

De la 1 ianuarie 2023, conform HG nr. 1.447 din 08.12.2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată crește de la 2.550 de lei la 3.000 de lei brut lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 18,145 lei/oră. Această modificare reprezintă o creștere brută de 17,6 % față de 2022, salariul net aferent va fi de 1.863 lei față de 1.524 lei, adică cu 339 lei net mai mult decât este în prezent. În acest context, firmele vor suporta un cost salarial de 3.063 lei, față de 2.607 lei cât este în prezent.

Prin OUG nr. 168 din 08.12.2022 s-a stabilit prelungirea cu modificări, a facilității fiscale privind scutirea de taxe pentru 200 de lei din salariul minim. Practic, 200 de lei din cei 3.000 de lei vor fi scutiți de taxe (nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale) și se aplică dacă salariații sunt încadrați cu normă întreagă la locul unde se află funcția de bază, cu respectarea unor condiții prevăzute în lege. Cei 200 de lei netaxați vor fi luați în calculul pensiei salariaților.

Condițiile cumulativ ce trebuie îndeplinite pentru ca scutirea să se aplice:

  • nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile. Atenție – dacă în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și 31 decembrie 2023, este diminuat nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, scutirea nu se poate aplica;
  • venitul brut realizat din salarii și asimilate salariilor, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv.

Suma de 200 de lei se diminuează în funcție de:

a) perioada din lună în care salariul de bază lunar din contractul individual de muncă este menținut la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată

b) data de la care angajații noi sunt încadrați în muncă la un nivel al salariului lunar egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată

c) fracția din lună pentru care se determină veniturile din salarii și asimilate salariilor

d) data de la care încetează contractul individual de muncă

Potrivit Ministerului Muncii, de majorarea salariului de bază minim la 3.000 de lei vor beneficia aproximativ 2,1 milioane de salariați.

     Salariul minim în agro-alimentar

În sectorul agro-alimentar, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată rămâne la fel (3.000 de lei brut) în cazul angajaților care beneficiază de scutirile de taxe aplicate acestui domeniu din iunie 2022. Angajatul fără persoane în întreținere primește în mână un salariu net de 2.362 de lei. Reamintim că în sectorul agro-alimentar nu se plătesc impozitul pe venit, contribuția la sănătate și, opțional, la Pilonul II de pensii.

Prin OUG nr. 168 din 08.12.2022, salariații din agricultură și industria alimentară care nu beneficiază de facilitățile fiscale specifice domeniului prevăzute în Legea 135/2022, vor beneficia de salariul minim pe economie de 3.000 de lei brut, cu scutirea de taxe pe 200 de lei în situația respectării condițiilor specificate mai sus. Astfel, angajatul din sectorul agro-alimentar, fără persoane în întreținere, primește un salariu net de 1.863 de lei.

     Salariul minim în construcții

De la 1 ianuarie 2023, conform OUG nr. 168 din 08.12.2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectorul construcțiilor crește de la 3.0000 de lei la 4.000 de lei brut lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 24,194 lei/oră. Această modificare reprezintă o creștere brută de peste 33 % față de 2022, salariul net aferent va fi de 3.150 lei față de 2.362 lei, adică cu 788 lei net mai mult decât este în prezent. Creșterea se aplică pentru perioada 1 ianuarie 2023—31 decembrie 2028. În acest context, firmele vor suporta un cost salarial de 4.013 lei, față de 3.010 lei cât este în prezent.

Reamintim că în sectorul construcțiilor nu se plătesc impozitul pe venit, contribuția la sănătate și, opțional, la Pilonul II de pensii. În cazul firmelor de construcții care încalcă obligația de a mări salariul minim de la 3.000 de lei la 4.000 de lei din 2023 facilitățile fiscale specifice salarizării sectorului construcțiilor se vor pierde, iar societățile vor fi și amendate contravențional cu sume între 300 lei – 2.000 lei pentru fiecare caz.

Majorarea salariului de bază minim brut pe țară are întotdeauna un efect de bumerang pentru întreaga economie, influențând și alte obligații care se raportează la acest salariu: contribuția pentru persoane cu handicap neîncadrate, baza anuală de calcul a contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente/drepturi de proprietate intelectuală, plafonul în funcție de care persoanele fizice ce obțin venituri non-salariale le revine obligația de a plăti contribuții de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate, etc.