Se modifică legea societăților. Transferul de părți sociale și vărsarea capitalului social se simplifică

În data de 6 octombrie Camera Deputaților a adoptat un proiect de Lege privind modificarea Legii Societăților nr. 31/1990.

Citește articolul

În data de 6 octombrie Camera Deputaților a adoptat un proiect de Lege privind modificarea Legii Societăților nr.31/1990, de această dată legiuitorul intervenind asupra condițiilor de transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social. Modificările ar fi bune, dacă nu ar lăsa loc de interpretări.

Astfel, potrivit proiectului de lege, capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată se divide în părți sociale egale, eliminându-se condiția ca valoarea minimă a capitalului social al unui S.R.L. să fie de minim 200 lei, iar partea socială să aibă o valoare minimă de 10 lei.

De asemenea, la înmatricularea unei Societăți cu răspundere limitată nu va mai fi obligatorie prezentarea dovezii efectuării vărsămintelor de către asociați.

În ceea ce privește transferul de părți sociale, potrivit proiectului de lege, dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.ˮ Așadar, modificarea constă în faptul că, prin actul constitutiv, asociații pot stabili și o altă majoritate decât cea prevăzută de lege (asociații reprezentând 3/4 din capitalul social) pentru aprobarea transmiterii părților sociale către terțe persoane.

De asemenea se abrogă prevederile care stabileau că transmiterea de părți sociale către persoane din afara Societății va opera, în lipsa unei opoziții, la data expirării termenului de opoziție de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociaților sau a actului adițional modificator în Monitorul Oficial al României.

Prin proiectul de lege se propune de asemenea ca, la înmatricularea societății și la schimbarea sediului social, după înregistrarea în registrul comerțului, Oficiul Registrului Comerțului să transmită documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social. Așadar, scăpăm de un document de la ANAF, având în vedere faptul că în această primăvară s-au abrogat prevederile din legea nr. 31/1990 care stipulau că la același sediu vor putea funcționa mai multe societăți numai dacă imobilul, prin structura lui și suprafața sa utilă, permite funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite sau în spații distinct partajate.