Scoaterea din evidența financiar – contabilă a creanțelor și datoriilor prescrise

Una dintre cele mai importante proceduri care se fac cu ocazia închiderii anului, pentru o societate care are activitate, este inventarierea patrimoniului. Un punct important în efectuarea inventarierii patrimoniului o reprezintă inventarierea creanțelor și datoriilor față de clienți/ furnziori care trebuiesc verificate şi confirmate pe baza „Extrasului de cont“ sau prin orice altă modalitate.

La scăderea din evidență a creanțelor și datoriilor ale căror termene de încasare sau de plată sunt prescrise, entitățile trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile legale pentru decontarea acestora.

Termenele de prescripție ale datoriilor diferă în funcție de calitatea pe care o are creditorul. Atunci când este vorba de stat, datoriile se prescriu în termen de 5 ani, în timp ce, în cazul oricăror alte datorii, termenul de prescripție este de 3 ani.

Citește articolul

Una dintre cele mai importante proceduri care se fac cu ocazia închiderii anului, pentru o societate care are activitate, este inventarierea patrimoniului. Un punct important în efectuarea inventarierii patrimoniului o reprezintă inventarierea creanțelor și datoriilor față de clienți/ furnziori care trebuiesc verificate şi confirmate pe baza „Extrasului de cont“ sau prin orice altă modalitate.

La scăderea din evidență a creanțelor și datoriilor ale căror termene de încasare sau de plată sunt prescrise, entitățile trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile legale pentru decontarea acestora.

Termenele de prescripție ale datoriilor diferă în funcție de calitatea pe care o are creditorul. Atunci când este vorba de stat, datoriile se prescriu în termen de 5 ani, în timp ce, în cazul oricăror alte datorii, termenul de prescripție este de 3 ani.

Una dintre cele mai importante proceduri care se fac cu ocazia închiderii anului, pentru o societate care are activitate, este inventarierea patrimoniului. Un punct important în efectuarea inventarierii patrimoniului o reprezintă inventarierea creanțelor și datoriilor față de clienți/ furnziori care trebuiesc verificate şi confirmate pe baza „Extrasului de cont“ sau prin orice altă modalitate.

La scăderea din evidență a creanțelor și datoriilor ale căror termene de încasare sau de plată sunt prescrise, entitățile trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile legale pentru decontarea acestora.

Termenele de prescripție ale datoriilor diferă în funcție de calitatea pe care o are creditorul. Atunci când este vorba de stat, datoriile se prescriu în termen de 5 ani, în timp ce, în cazul oricăror alte datorii, termenul de prescripție este de 3 ani.

Conform Codului Fiscal nu sunt deductibile pierderile înregistrate la scoaterea din evidență a creanțelor incerte sau în litigiu. În această situație, contribuabilii care scot din evidență clienții neincasați sunt obligați să comunice în scris acestora scoaterea din evidență a creanțelor respective, în vederea recalcularii profitului impozabil la persoana debitoare, după caz. Nu se ajustează TVA colectată, cu exceptia cazului în care există hotărâre judecătorească de faliment în acest sens.

În mod similar, la scăderea din evidență a datoriilor (în speță, furnizori neachitați), societatea va înregistra venituri din prescrierea sumelor (întreaga sumă, inclusiv TVA aferentă), care vor fi încadrate în categoria veniturilor impozabile.
La nivel de TVA însă, în situația furnizorilor prescriși, nu se identifică implicații fiscale, respectiv nu se colectează TVA (deoarece operațiunea nu este asimilată unei livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru a fi considerată impozabilă) și nici nu se ajustează dreptul de deducere a taxei exercitat inițial (deoarece această situație nu se regăsește în cazuistica pentru care legea fiscală prevede obligativitatea ajustării).

Pe baza propunerilor comisiei de inventariere, administratorul, cu avizul conducatorului compartimentului financiar-contabil și al conducatorului compartimentului juridic poate decide scăderea din evidență a datoriilor prescrise.
Scoaterea din evidență se va efectua în baza hotărârii organelor de conducere ale societății cărora le revin astfel de competențe potrivit prevederilor actului constitutiv.