Schimbări majore ale Codului Fiscal începând cu ianuarie 2023

În aceste zile Ministerul Finanțelor va publica proiectul de modificare a Codului Fiscal care prevede schimbări ce vor intra in vigoare începând cu data de 01.01.2023.

Citește articolul

În aceste zile Ministerul Finanțelor va publica proiectul de modificare a Codului Fiscal, care prevede, printre altele:

 • creșterea impozitului pe dividende de la 5% la 8%;
 • scăderea pragului veniturilor până la care o companie este considerata micro-întreprindere;
 • creșterea la 9% a TVA pentru băuturile alcoolice și nealcoolice, care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate și majorarea accizelor pentru țigarete.

Toate aceste schimbări vor intra in vigoare începând cu data de 01.01.2023.

Dividende

La articolul 43, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Regimul fiscal aplicabil dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române/persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al UE. Se propune majorarea cotei impozitului pe dividende, de la 5% la 8%, pentru dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru cele distribuite/plătite nerezidenților.

Impozitul pe dividende se declara si se plătește la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plătește dividendul.

Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în cazul în care dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende aferent se plătește, după caz, până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat următor anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor. Aceste prevederi nu se aplică pentru dividendele distribuite și neplătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, dacă în ultima zi a anului fiscal respectiv, calendaristic sau modificat, după caz, sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (4) lit. a) si b.

Micro-întreprinderi

Proiectul propune modificări substanțiale legate de statul micro-întreprinderi lor, cum ar fi:

 • reducerea plafonului micro-întreprinderilor pentru veniturilor obținute în anul precedent de la 1 000 000 euro la 500 000 euro;
 • instituirea condiției că micro-întreprinderea să aibă cel puțin un salariat, situație în care este necesară eliminarea cotei de impozitare de 3%;
 • instituirea unei condiții de deținere de titluri de participare de către același acționar/asociat la cel mult trei micro-întreprinderi, în cazul acționarilor asociaților care dețin mai mult de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;
 • limitarea la 20% a veniturilor obținute din consultanță și management;
 • excluderea din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile micro-întreprinderilor a persoanelor juridice care desfășoară activități: în domeniul bancar, în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv activități de intermediere în aceste domenii, în domeniul jocurilor de noroc, precum și a persoanelor juridice române care desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale;
 • eliminarea posibilității de opțiune pentru aplicarea impozitului pe profit în situația în care erau îndeplinite condițiile legate de valoarea capitalului social (45 000 lei) și a numărului de salariați (să aibă cel puțin 2 salariați);
 • menținerea cotei de impozitare de 1%.

Situația actuală

Potrivit regulilor fiscale în vigoare, încadrarea ca micro-întreprindere se efectuează pe baza anumitor condiții de îndeplinit, una dintre acestea impunând că persoană juridică română să fi realizat pana la dată de 31 decembrie a anului fiscal precedent venituri ce nu au depășit echivalentul în lei a 1 000 000 euro.

Cotele de impunere sunt diferențiate în funcție de numărul de salariați, fiind aplicabilă:

 • cota de 1% în cazul în care micro-întreprinderea are cel puțin un salariat și
 • o cota de 3% dacă micro-întreprinderea nu are salariați.

TVA

Tot cu data de 1 ianuarie 2023, la capitolul TVA, este propusă majorarea cotei pentru băuturile care conțin adaos de zahăr. Măsura are în vedere descurajarea consumului de astfel de produse, cu impact important asupra consumatorilor.

Cota de TVA crește de la 5% la 9%, atât pentru livrarea de alimente, inclusiv băuturi (cu excepția băuturilor alcoolice și a celor nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate), destinate consumului uman și animal, cât și pentru serviciile de restaurant și de catering și pentru activitățile de cazare hoteliere.