deFlorina Babau februarie 3, 2022

Salariul minim poate fi plătit pentru maxim 24 de luni

Începând cu 1 ianuarie 2022 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 1071 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Citește articolul

Începând cu 1 ianuarie 2022 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 1071 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Actul normativ aduce cu sine și o serie de obligații legale pentru angajatori pe care le puteți găsi detaliat aici.

Așadar, conform actului normativ se stabilește salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,33 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei / oră.

Ca și completare, tot cu această dată sunt aplicabile și dispozițiile art.V din OUG nr. 142 / 28.12.2021 care modifică art. 164 din Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii în ceea ce privește perioada în care un salariat poate fi plătit cu salariul de bază minim brut pe țară.

„(2^1) Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

(2^2) Prevederile alin. (2^1) se aplică și pentru salariatul plătit cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă, perioada de maxim 24 de luni fiind calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022.”

Astfel, pentru un nou angajat, salariul de bază minim brut garantat în plată poate fi menținut pentru o perioadă de maxim 24 de luni calculate de la momentul încheierii contractului individual de muncă. Noile prevederi se aplică și angajaților care au încheiate contracte individuale de muncă și sunt deja plătiți la data de 1 ianuarie 2022 cu salariul de bază minim pe țară garantat în plată, pentru aceștia perioada de maxim 24 de luni va fi calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022. După expirarea perioadei respective, angajatul va fi încadrat cu salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, legea neimpunând însă nivelul acestui salariu de bază superior.

Subliniem cu această ocazie că la art. 264 din Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii este specificat că fapta persoanei care în mod repetat stabilește salarii sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală.