Salariul minim pe economie majorat la 800 de lei din 1 iulie 2013

Valoarea salariului minim brut pe economie s-a modificat pentru a doua oară în acest an.

După o primă majorare pâna la suma de 750 lei în luna ianuarie a acestui an, a urmat creşterea cu încă 50 de lei de la 1 iulie 2013, conform Art. 1, alin. (2) a HG 23/2013 din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013.

Astfel, salariul minim brut a ajuns la 800 lei, căruia îi corespunde un salariu net de 601 lei, după scăderea tuturor taxelor și contribuţiilor sociale. Pentru un program complet de 168,667 ore în medie pe lună, în anul 2013, ora lucrată va fi plătită cu o sumă netă egală cu 3,56 lei/oră.

Citește articolul

Valoarea salariului minim brut pe economie s-a modificat pentru a doua oară în acest an.

După o primă majorare pâna la suma de 750 lei în luna ianuarie a acestui an, a urmat creşterea cu încă 50 de lei de la 1 iulie 2013, conform Art. 1, alin. (2) a HG 23/2013 din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013.

Astfel, salariul minim brut a ajuns la 800 lei, căruia îi corespunde un salariu net de 601 lei, după scăderea tuturor taxelor și contribuţiilor sociale. Pentru un program complet de 168,667 ore în medie pe lună, în anul 2013, ora lucrată va fi plătită cu o sumă netă egală cu 3,56 lei/oră.

Valoarea salariului minim brut pe economie s-a modificat pentru a doua oară în acest an.

După o primă majorare pâna la suma de 750 lei în luna ianuarie a acestui an, a urmat creşterea cu încă 50 de lei de la 1 iulie 2013, conform Art. 1, alin. (2) a HG 23/2013 din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013.

Astfel, salariul minim brut a ajuns la 800 lei, căruia îi corespunde un salariu net de 601 lei, după scăderea tuturor taxelor și contribuţiilor sociale. Pentru un program complet de 168,667 ore în medie pe lună, în anul 2013, ora lucrată va fi plătită cu o sumă netă egală cu 3,56 lei/oră.

Angajatorilor le revine obligaţia de a face modificări numai pentru salariaţii care au salariul minim pe economie sau numai în cazul în care în contractul colectiv de muncă aplicabil sau la nivel de unitate este stabilită o grilă salarială şi există coeficienţi de ierarhizare. Nu există obligația de a se opera modificări pentru angajaţii cu un salariu mai mare decât cel minim.

Conform Art. 3 al aceleiaşi Hotărâri de Guvern, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, stabilirea unui salariu de bază sub nivelul de 800 lei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.