deLiliana Savin ianuarie 14, 2021

Salariul minim a crescut!

Salariul de bază minim brut garantat în plată este acum 2300 lei lunar, începând cu 13 ianuarie 2021.

Citește articolul

În Monitorul Oficial nr.40/13.01.2021 s-a publicat Hotărârea de Guvern nr. 4, prin care, începând cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată prevăzut la art. 164 alin.(1) din Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporurile, alte adaosuri, la suma de 2300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe lună, reprezentând 13,583 lei/oră.

Pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporurile, alte adaosuri, se stabilește la suma de 2350 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe lună, reprezentând 13,878 lei/oră.

Facem câteva precizări utile pentru aplicarea acestei dispoziții legale:

  • data de la care se aplică hotărârea de guvern este 13.01.2021 și nu 01.01.2021;
  • pentru calculul salarial din luna ianuarie se vor avea în vedere două baze salariale minime și anume 2230 lei până la data de 12.01.2021 și 2300 lei după această dată;
  • deoarece calculul salarial va fi mult îngreunat, angajatorii pot decide aplicarea salariului minim începând cu data de 01.01.2021, evident dacă bugetul de personal le permite;
  • modificarea salariului minim se va face prin act adițional la contractul individual de muncă;
  • comunicarea modificării salariului minim în revisal se va face în termen de 20 de zile lucrătoare de la momentul producerii sale.

Să nu uităm că odată cu acestă majorare:

  • va crește și contribuția pentru persoane cu handicap neincadrate întrucât acest calcul se raportează la salariul minim;
  • se va modifica baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente/drepturi de proprietate intelectuală;
  • se va majora plafonul în funcție de care persoanele fizice ce obtin venituri non-salariale plătesc contribuții de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate;
  • se vor majora normele de venit pentru veniturile din activități independente impuse pe baza normelor de venit.