Rolul inteligenței emoționale la locul de muncă

Inteligența emoțională joacă un rol tot mai important în dinamica relațiilor la locul de muncă și a modului în care ne impactează motivația

Citește articolul

Inteligența emoțională este un concept amplu, care poate fi abordat atât în context personal cât și profesional. Acest articol se concentrează pe importanța inteligenței emoționale la locul de muncă.

De-a lungul timpului oamenii au fost interesați de importanța emoțiilor în dezvoltarea personalității umane și a  modului în care acestea dau dovadă de performanță în cadrul vieții profesionale. Psihologul american Daniel Goleman susține că funcționarea eficientă a unei organizaţii depinde de climatul în care se desfășoară activitatea și de acordarea atenţiei asupra abilităţilor emoţionale ale membrilor săi.

Cum definim inteligența emoțională?

Inteligenţa emoţională este capacitatea personală de identificare şi gestionare eficientă a propriilor emoţii în raport cu sarcinile propuse și provocările actuale ale societății. Rolul inteligenței emoționale constă în atingerea scopurilor cu un minim de conflicte inter şi intra-personale. Chiar dacă o persoană are suficiente cunoştinţe şi idei inteligente, dacă nu îşi cunoaşte şi nu reuşeşte să-şi gestioneze emoţiile şi sentimentele, poate întâmpină dificultăţi în încercarea de a-şi construi relaţiile cu ceilalţi.

Cum influențează inteligența emoțională performanța angajatului?

Emoţiile capătă profilul materiei de referinţă în analiza reuşitei umane. Ele sunt importante şi apreciabile deoarece asigură supravieţuirea, luarea deciziilor, stabilirea limitelor și comunicarea eficientă. Pe lângă contribuția inteligenței cognitive în realizarea sarcinilor în cadrul unui serviciu, ori a unei echipe de lucru, inteligența emoțională este foarte importantă și utilă deoarece persoanele cu nivelul ridicat al EQ (emotional intelligence), pot detecta emoțiile celorlalți, mesajele transmise de acele emoții  și pot acționa în consecință.

Studiile arată faptul că angajații care expun emoții autentice, comparativ cu cei care expun emoții false, sunt evaluați ca fiind mai plăcuți. Performanța și o bună colaborare într-o echipă de lucru, presupune că membrii acesteia să îmbine cunoștințele tehnice cu inteligența emoțională, formată din: conștientizare, empatie, abilități sociale și motivație.

De ce ar trebui ca echipele unei organizații să contribuie la creșterea inteligenței emoționale?

Trei condiții esențiale conduc la eficacitatea unui grup: încredere între membri, un simț de identitate de grup și un sentiment de eficacitate de grup. Când aceste trei caracteristici lipsesc din cadrul echipei, aceasta nu va mai fi eficientă, deoarece membri ei vor evita să se implice în rezolvarea cerințelor ceea ce duce la fenomenul de procrastinare.

Pentru a fi eficiente, echipele trebuie să creeze atitudini și comportamente care să se bazeze pe încredere, colaborare și efort comun. Emoțiile liderului influențează emoțiile membrilor grupului. Un lider anxios, cu sentimente de inferioritate, care se simte amenințat de capacitățile subordonaților săi, cu o nevoie de control, va influența emoțiile membrilor grupului într-un mod diferit decât un lider echilibrat, care este în contact cu sine însuși. O primă condiție pentru ca un lider să fie eficient în managementul emoțiilor la nivel organizațional este abilitatea sa de a-și gestiona propriile emoții și de-a respecta oamenii.

Angajații mai inteligenți emoțional lucrează mai bine într-o echipă, deoarece sunt: comunicatori mai buni, mai deschiși la ideile colegilor lor și dau dovadă de altruism în realizarea proiectelor care necesită munca în echipă.

Inteligența emoțională este esențială pentru a crea un bun climat la locul de muncă, dar adeseori oamenii se întreabă dacă aceasta poate fi dobândită doar prin naștere sau poate fi în timp dezvoltată. Ei bine, este încurajator să aflăm din cercetări că inteligența emoțională poate fi îmbunatățită prin răbdare, ascultare activă și empatie.