REVISAL va putea fi accesat online de către salariați

Conform Legii 144 din 2022, Registrul general de evidență a salariaților (REVISAL) va fi accesibil online, în orice moment, pentru salariați și foști salariați.

Citește articolul

Conform Legii 144 din 2022 care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 502 din 23 mai 2022 și care modifică Codul muncii, Registrul general de evidență a salariaților (REVISAL) va fi accesibil online, în orice moment, pentru salariați și foști salariați, necondiționat de consimțământul angajatorilor sau al celor de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM).

Dreptul de acces se limitează la vizualizarea, descărcarea și tipărirea datelor despre vechimea în muncă a salariatului, precum și la generarea online și descărcarea unui extras din registru. Vechimea în muncă și/sau în specialitate poate fi dovedită și cu extrasul din registru.  Pentru a veni in sprijinul celor care ocupa funcții pentru care sunt obligatorii anumite calificări, în REVISAL vor apărea și nivelul și specialitatea studiilor absolvite.

Măsura nu poate fi pusă în practică prea curând

Metodologia de întocmire a registrului general de evidență a salariaților, înregistrările care se efectuează, condițiile privind accesul online al salariaților sau al foștilor salariați la datele din registru, inclusiv condițiile privind dovada vechimii în muncă și/sau în specialitate, precum și orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, se stabilesc procedura de acces online a salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, modalitatea de generare și descărcare a extrasului, precum și condițiile în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau în specialitate.

Debirocratizare și digitalizare

Aceste prevederi simplifică mult modul în care angajatul/fostul angajat va avea acces online, necondiționat, la datele propriului contract de muncă. În acest moment, pentru a obține un extras din REVISAL, salariații depind fie de angajator, fie de ITM și, indiferent de variantă, procesul durează 15 zile de la data solicitării de către salariat sau fostul salariat.

Ca urmare a prezentei legi, vor fi astfel economisite resursele necesare în procedura birocratica a obținerii extrasului din registru atât pentru angajatori, ITM, cât și salariați.