deBianca Druc aprilie 14, 2020

Relaxarea procedurilor Registrului Comerțului pe perioada stării de urgență

În Monitorul Oficial nr. 311/14.04.2020 a fost publicat Decretul nr.240/ 14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 15.04.2020.

În unele domenii de activitate noul Decret stabilește modificări ale măsurilor speciale luate prin Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul Romaniei, facilitând astfel relația cu unele instituții publice.

O astfel de măsură se referă la activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului, care, începând cu data declarării stării de urgență, înregistra mențiunile privind persoanele juridice și persoanele fizice doar în baza cererii de înregistrare a mențiunilor și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

Citește articolul

În Monitorul Oficial nr. 311/14.04.2020 a fost publicat Decretul nr.240/ 14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 15.04.2020.

În unele domenii de activitate noul Decret stabilește modificări ale măsurilor speciale luate prin Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul Romaniei, facilitând astfel relația cu unele instituții publice.

O astfel de măsură se referă la activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului, care, începând cu data declarării stării de urgență, înregistra mențiunile privind persoanele juridice și persoanele fizice doar în baza cererii de înregistrare a mențiunilor și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

În Monitorul Oficial nr. 311/14.04.2020 a fost publicat Decretul nr.240/ 14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 15.04.2020.

În unele domenii de activitate noul Decret stabilește modificări ale măsurilor speciale luate prin Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul Romaniei, facilitând astfel relația cu unele instituții publice.

O astfel de măsură se referă la activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului, care, începând cu data declarării stării de urgență, înregistra mențiunile privind persoanele juridice și persoanele fizice doar în baza cererii de înregistrare a mențiunilor și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

Această procedură a împiedicat multe societăți să înregistreze diferite cereri în Registrul Comerțului, întrucât o mare parte dintre reprezentanții legali ai persoanelor înregistrate în Registrul Comerțului nu dețin semnatură electronică extinsă.

Potrivit prevederilor Decretului nr. 240/14.04.2020, activitatea de înregistrare a mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice se va face și în baza cererilor transmise prin corespondență, pe suport de hârtie.

O altă noutate este aceea că s-au relaxat regulile privind forma pe care trebuie să o îmbrace declarațiile pe proprie răspundere și specimenul de semnătură, în situația in care astfel de documente sunt necesare la înregistrarea unei mențiuni. Astfel, înainte de instaurarea stării de urgență aceste documente trebuiau să fie autentificate/legalizate de un notar public sau date în fața funcționarului desemnat la Registrul Comerțului, pentru valabilitate. Prin Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul Romaniei nu s-au făcut precizări cu privire la forma acestor documente, însă în practică acestea nu au mai putut fi obținute datorită suspendării activităților birourilor notariale și a serviciilor cu publicul de către Registrul Comerțului.

Potrivit prevederilor Decretului nr. 240/14.04.2020 declarația pe proprie răspundere poate avea forma unui înscris sub semnătură privată (având doar semnătură olografă) sau formă electronică (de aici am putea întelege că la documentul electronic nu este nevoie de semnătură, fiind suficientă menționarea numelui persoanei care dă declarația la finalul acesteia).

De asemenea specimenul de semnătură va putea avea forma unui înscris legalizat de un notar public sau certificat de avocat, ori forma unui înscris sub semnătură privată(având doar semnătură olografă).

Nu în utimul rând, cei care doresc să obtină informații, copii după acte sau certificate constatatoare de la Registrul Comerțului, inclusiv Buletinul Procedurilor de insolvență, pot să acceseze aceste tipuri de servicii și prin corespondență, pe suport de hârtie, nu doar pe cale electronică.