deLiliana Savin octombrie 20, 2021

Regimul șomajului tehnic până la finalul anului 2021

O modificare importantă privind șomajul tehnic, valabilă doar până la 31 decembrie 2021, a fost introdusă prin Ordonanța de urgență nr.111 din 2 octombrie 2021.

Citește articolul

Practic, începând cu data de 4 octombrie și până la finalul anului 2021, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, ca urmare a efectelor produse de coronavirus, salariaţii vor putea beneficia de o indemnizaţie stabilită la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, indemnizaţie suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

Cine beneficiază de această prevedere:

 • salariații angajatorilor, pe perioada întreruperii temporare a activităţii, total sau parţial, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României;
 • salariaţii angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice, cu excepţia salariaţilor aflaţi în concediu medical şi care primesc indemnizaţia de asigurări sociale aferentă.

Indemnizaţia:

 • se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată;
 • se plătește de către angajator din sumele încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
 • este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii;
 • nu este supusă plății contribuției asiguratorii pentru muncă;
 • poate fi suplimentată de angajator, la opţiunea acestuia.

Mai multe contracte de muncă?

 • în cazul în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și cel puţin un contract este activ pe perioada menţionată, din care obţine venituri la nivelul indemnizaţiei prevăzute mai sus, acesta nu va putea beneficia de indemnizaţia respectivă;
 • dacă însă angajatul are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate, acesta beneficiază de indemnizaţia aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Cum vor deconta angajatorii indemnizația?

 • vor depune la AJOFM în raza cărora îşi au sediul social o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie;
 • documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară;
 • plata indemnizaţiei se va face în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor;
 • angajatorii vor plăti indemnizaţia salariaților în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea decontarea sumelor.

Foarte important!

Conform art.4 din ordonanță,

 • într-o lună calendaristică, angajatorii pot solicita pentru aceeași perioadă din lună, pentru salariați diferiți, acordarea indemnizației reglementată la art. 1 alin. (1) și decontarea indemnizației reglementată la art.1 alin.(7) din OUG 132/2020, privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
 • în cursul aceleiași luni calendaristice, angajatorii pot beneficia pentru același salariat, pentru perioade diferite din lună, de indemnizația reglementată la art. 1 alin. (1) și de decontarea indemnizației reglementată la art.1 alin.(7) din OUG 132/2020.

Uneori birocrația și complexitatea situațiilor descurajează pe angajatori să aplice pentru accesarea facilităților oferite prin lege. Noi, Ascent Group, suntem aici pentru dvs., documentați si gata să vă dăm suportul necesar în hățișul birocratic și legislativ.

Vă invităm să ne contactați pentru a ne expune situația dvs. particulară.