Reduceri de taxe pentru firmele cu capital propriu pozitiv sau în creștere începând cu 1 ianuarie 2021

capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al acționarilor sau asociaților în activele unei companii, după deducerea tuturor datoriilor sale.

Citește articolul

Pentru o cât mai clară înțelegere a conceptului de capital propriu, facem precizarea că din punct de vedere contabil, capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al acționarilor sau asociaților în activele unei companii, după deducerea tuturor datoriilor sale sau, mai simplu spus, diferența dintre activele și datoriile unei companii.

Principalele elemente care compun capitalurile proprii ale unei companii sunt reprezentate de:

 • capitalul social, al cărui nivel minim este stabilit de Legea societăților 31/1990
 • prime de capital
 • rezerve
 • profiturile sau pierderile înregistrate anual de companie.

Din punct de vedere juridic, conform Legii 31/1990, capitalul propriu al unei societăți, denumit și activ net, reprezintă diferența dintre totalul activelor și totalul datoriilor societăților.

În data de 4 septembrie 2020 au fost publicate în MOF 817 instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii / creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, pe care le descriem mai jos. Elementele luate în calcul pentru determinarea capitalului propriu ajustat sunt cele prezentate în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale.

Masuri aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2021, pentru perioada 2021-2025:

Următoarele categorii de contribuabili:

 • Plătitorii de impozit pe profit
 • Plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor
 • Plătitorii de impozit specific

beneficiază de reduceri ale impozitului astfel:

a) 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv.

Notă: Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligația constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomitent și condiția de a fi la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris.

b) dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent și îndeplinește concomitent condiția prevăzută la lit. a), reducerile au următoarele valori:

Procentul de reducere a impozitului Intervalele de creștere anuală a capitalului propriu ajustat
5% până la 5% inclusiv
6% peste 5% și până la 10% inclusiv
7% peste 10% și până la 15% inclusiv
8% peste 15% și până la 20% inclusiv
9% peste 20% și până la 25% inclusiv
10% peste 25%

Creșterea anuală a capitalului propriu ajustat în anul pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent se determină potrivit următoarei formule:

CCPA_an/an prec = (CPA al anului pentru care datorează impozitul – CPA înregistrat în anul precedent) x 100/ CPA înregistrat în anul precedent

unde:

 • CCPA – creșterea anuală a capitalului propriu ajustat;
 • CPA – capitalul propriu ajustat;

c) 3%, dacă înregistrează o creștere peste nivelul prevăzut in tabelul de mai jos a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 și dacă îndeplinește concomitent condiția prevăzută la lit. a).

Anul pentru care datorează impozitul Procentul minim de creștere a capitalului propriu ajustat
2022 5%
2023 10%
2024 15%
2025 20%

Prevederile de mai sus se aplică începând cu anul 2022, respectiv începând cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022.

Creșterea capitalului propriu ajustat în anul pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020, se determină potrivit următoarei formule:

CCPA_an/2020 = (CPA al anului pentru care datorează impozitul – CPA înregistrat în anul 2020) x 100/CPA înregistrat în anul 2020

unde:

 • CCPA – creșterea capitalului propriu ajustat;
 • CPA – capitalul propriu ajustat.