deRamona Bosinceanu februarie 24, 2012

Procedura disciplinară la angajaţi

Dat fiind faptul că mai sunt destui angajatori dar şi angajaţi care nu cunosc foarte bine ce presupune procedura disciplinară la angajaţi, vă prezentam, în sinteză, etapele procedurale ale sancţiunii disciplinare.

Citește articolul

Dat fiind faptul că mai sunt destui angajatori dar şi angajaţi care nu cunosc foarte bine ce presupune procedura disciplinară la angajaţi, vă prezentam, în sinteză, etapele procedurale ale sancţiunii disciplinare.

Dat fiind faptul că mai sunt destui angajatori dar şi angajaţi care nu cunosc foarte bine ce presupune procedura disciplinară la angajaţi, vă prezentam, în sinteză, etapele procedurale ale sancţiunii disciplinare.

 • O primă etapă este constatarea abaterii. Se va întocmi fie o sesizare, fie o notă/referat de constatare.
 • Se numeşte o comisie de disciplină printr-o decizie de numire (se va regăsi şi în Regulamentul intern).
 • Se vor aduce probe ale săvârşirii abaterii: declaraţii semnate de martori, dovezi de instruire şi luare la cunoştinţă, dispoziţii de lucru, proceduri interne.
 • Convocarea la cercetarea prealabilă va cuprinde: obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Convocatorul trebuie să conţină semnătura de primire a angajatului/confirmare poştală/proces-verbal de refuz de semnare a convocării.
 • La cercetarea prealabilă se consemnează apărările salariatului, probele şi motivaţiile furnizate şi dacă a fost asistat de către un reprezentant sindical. Documentul constatator este procesul verbal al comunicării cu salariatul, semnat de acesta.
 • Sancţionarea are ca termen 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. Se va întocmi decizie de sancţionare, redactată conform art. 252 (alin.2) din Codul Muncii.
 • Comunicarea sancţiunii se face în termen de 5 zile de la data emiterii iar angajatul va trebui să semneze de luare la cunoştinţă.
 • Radierea sancţiunii poate fi făcută în temen de 12 luni de la data aplicării. Se va face decizie de constatare a radierii.

Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeste o abatere disciplinară sunt:

 • avertismentul scris;
 • retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
 • reducerea salariului de bază pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
 • reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
 • desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.