Procedura de compensare cu un partener extern

Operaţiunea de compensare reciprocă de datorii şi creanţe în valută nu este reglementată în mod expres prin Regulamentul valutar al BNR. Tocmai de aceea nu se regăsesc nici formulare speciale de compensare aşa cum sunt cele utilizate între parteneri stabiliţi pe teritoriul României.De asemenea, prin legislaţia bancară nu este reglementată nici procedura de compensare între o persoană juridică rezidentă şi o persoană juridică nerezidentă.

Acceptul compensării datoriilor reciproce între o persoană juridică rezidentă şi partenerul extern se poate dovedi atât în baza unei clauze stipulate în contractul încheiat cu partenerul extern, cât şi pe baza unei corespondenţe sub orice formă (format hârtie, electronic, prin e-mail, fax, etc.) între cei doi parteneri de afaceri din care să rezulte valoarea creanţelor şi datoriilor. Din această corespondenţă în formă scrisă trebuie să rezulte în mod detaliat:

Citește articolul

Operaţiunea de compensare reciprocă de datorii şi creanţe în valută nu este reglementată în mod expres prin Regulamentul valutar al BNR. Tocmai de aceea nu se regăsesc nici formulare speciale de compensare aşa cum sunt cele utilizate între parteneri stabiliţi pe teritoriul României.De asemenea, prin legislaţia bancară nu este reglementată nici procedura de compensare între o persoană juridică rezidentă şi o persoană juridică nerezidentă.

Acceptul compensării datoriilor reciproce între o persoană juridică rezidentă şi partenerul extern se poate dovedi atât în baza unei clauze stipulate în contractul încheiat cu partenerul extern, cât şi pe baza unei corespondenţe sub orice formă (format hârtie, electronic, prin e-mail, fax, etc.) între cei doi parteneri de afaceri din care să rezulte valoarea creanţelor şi datoriilor. Din această corespondenţă în formă scrisă trebuie să rezulte în mod detaliat:

Operaţiunea de compensare reciprocă de datorii şi creanţe în valută nu este reglementată în mod expres prin Regulamentul valutar al BNR. Tocmai de aceea nu se regăsesc nici formulare speciale de compensare aşa cum sunt cele utilizate între parteneri stabiliţi pe teritoriul României.De asemenea, prin legislaţia bancară nu este reglementată nici procedura de compensare între o persoană juridică rezidentă şi o persoană juridică nerezidentă.

Acceptul compensării datoriilor reciproce între o persoană juridică rezidentă şi partenerul extern se poate dovedi atât în baza unei clauze stipulate în contractul încheiat cu partenerul extern, cât şi pe baza unei corespondenţe sub orice formă (format hârtie, electronic, prin e-mail, fax, etc.) între cei doi parteneri de afaceri din care să rezulte valoarea creanţelor şi datoriilor. Din această corespondenţă în formă scrisă trebuie să rezulte în mod detaliat:

  • numărul şi data facturii care se compensează reciproc;
  • valoarea fiecărei facturi care se compensează;
  • detalii privind prevederile contractuale cu privire la modalitatea de plată. În lipsa unei prevederi referitoare la compensarea reciprocă a datoriilor în contractul iniţial, este recomandabilă încheierea unui act adiţional care să cuprindă această clauză.

Data compensării poate fi considerată data înregistrării adresei transmise către partener sau a adresei primite de la acesta în funcţie de procedura proprie stabilită în baza prevederilor contractuale şi a actelor adiţionale încheiate pe parcursul derulării tranzacţiilor.

Prin art.50 din Regulamentul B.N.R. nr. 31 din 29 decembrie 2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Natională a României, publicat in Monitorul Oficial nr. 67 din 27 ianuarie 2012, compensările sunt considerate operaţiuni de natura balanţei de plăţi. Aceste operaţiuni au la bază tranzacţii economice (livrări de bunuri şi prestări de servicii) şi financiare între rezidenţi şi nerezidenţi care implică încasări/plăţi sau compensări în natură ori în numerar.


Obligativitatea raportării compensării efectuate rezultă din prevederile art. 58 din acelaşi Regulament prin care rezidenţii care realizează operaţiuni nemonetare, au obligaţia să raporteze letric aceste tranzacţii la Banca Natională a României – Direcţia statistică, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, prin completarea şi transmiterea anexei nr. V.6. pe care o prezentăm atașat.