deRenata Ban martie 30, 2021

Prelungirea unor măsuri fiscale avantajoase pentru contribuabili

Un comunicat recent al Ministerului de Finanțe prevede prelungirea unor măsuri fiscale avantajoase pentru contribuabili, în contextul pandemiei.

Citește articolul

Un comunicat al Ministerului de Finanțe la 25.03.2021 prevede prelungirea unor măsuri fiscale avantajoase pentru contribuabili.

În data de 25.03.2021, Ministerul de Finanțe a publicat un comunicat, în care este prevăzută  prelungirea câtorva dintre măsurile avantajoase pentru contribuabili care au fost adoptate în ultimul an, în contextul crizei Covid-19.

Aceste măsuri vizează următoarele:

  • Scutirea de la plata impozitului specific a unor activități din domeniul HORECA calculată începând cu data de 1 aprilie 2021. Contribuabilii care datorează acest impozit pentru anul 2021 recalculează impozitul specific datorat, prin scăderea suplimentară din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de 90 zile aferent perioadei care începe cu 1 aprilie 2021.
  • Restructurarea obligațiilor bugetare: se prorogă termenul pentru depunerea cererii de restructurare până la data de 31 ianuarie 2022.
  • Rambursarea TVA cu control ulterior: se prorogă termenul pentru care contribuabilii pot beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată cu efectuarea controlului ulterior, la data de 31 ianuarie 2022.
  • Anularea unor obligații accesorii: se continuă aplicarea acestei măsuri fiscale prin prorogarea termenului de depunere a cererii de anulare până la data de 31 ianuarie 2022. Prin această măsură contribuabilii pot beneficia de ștergerea accesoriilor fiscale.
  • Eșalonarea la plată, în formă simplificată a obligațiilor bugetare datorate după data declarării stării de urgență: se prorogă termenul de acordare a acestei facilități până la 30 septembrie 2021. Contribuabilii pot beneficia de eșalonarea obligațiilor bugetare datorate după data declarării stării de urgență pe o perioadă de 12 luni.

Un alt comunicat din 15 martie al Ministerului de Finanțe aduce clarificări referitoare la opțiunea privind sistemul de TVA la încasare, astfel: începând cu data de 1 martie 2021, toate persoanele impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent, precum și în anul în curs, nu a depășit plafonul de 4.500.000 lei pot opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Această opțiune poate fi exercitată oricând în cursul anului.