Plafoane fiscale pentru anul 2019

Plafoanele fiscale sunt în una din provocările contabililor și antreprenorilor deopotrivă, mai ales datorită faptului că anual suferă modificări. Uneori este vorba despre modificări majore, în baza unor acte legislative, alteori vorbim doar de modificări minore, în funcţie de cursul valutar din ultima zi a anului precedent.

Pentru 2019 vorbim pentru moment doar de modificări minore, datorate cursului de schimb de referință, în cazul de față fiind vorba despre: 4,6639 lei/eur (sau cel valabil pentru ultima zi: 4,6581 lei/eur). 

În următoarele rânduri sintetizez care sunt principalele plafoane fiscale actualizate pentru 2019:

Citește articolul

Plafoanele fiscale sunt în una din provocările contabililor și antreprenorilor deopotrivă, mai ales datorită faptului că anual suferă modificări. Uneori este vorba despre modificări majore, în baza unor acte legislative, alteori vorbim doar de modificări minore, în funcţie de cursul valutar din ultima zi a anului precedent.

Pentru 2019 vorbim pentru moment doar de modificări minore, datorate cursului de schimb de referință, în cazul de față fiind vorba despre: 4,6639 lei/eur (sau cel valabil pentru ultima zi: 4,6581 lei/eur). 

În următoarele rânduri sintetizez care sunt principalele plafoane fiscale actualizate pentru 2019:

Plafoanele fiscale sunt în una din provocările contabililor și antreprenorilor deopotrivă, mai ales datorită faptului că anual suferă modificări. Uneori este vorba despre modificări majore, în baza unor acte legislative, alteori vorbim doar de modificări minore, în funcţie de cursul valutar din ultima zi a anului precedent.

Pentru 2019 vorbim pentru moment doar de modificări minore, datorate cursului de schimb de referință, în cazul de față fiind vorba despre: 4,6639 lei/eur (sau cel valabil pentru ultima zi: 4,6581 lei/eur). 

În următoarele rânduri sintetizez care sunt principalele plafoane fiscale actualizate pentru 2019:

  • Plafonul pentru încadrarea la microîntreprinderi – cifra de afaceri sub 1.000.000 euro (în baza unei circulare MFP cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în EUR este cel publicat publicat în 31.12.2018, şi anume 4.6639 lei/eur prin urmare plafonul în lei este 4.663.900 lei.
  • Plafonul pentru cei care au obligaţia de a se înregistra ca plătitori de TVA – cifra de afaceri: 88.500 eur. Acesta se stabileşte la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 300.000 lei. Sub acest plafon, se poate aplica scutirea de TVA.
  • Plafonul pentru a trece de la TVA la încasare la TVA normal – cifra de afaceri: 2.250.000 lei.
  • Nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România – achiziţiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc condiţia ca valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare nu depăşeşte pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR (34.000 lei la cursul valutar de schimb la data aderării).
  • Plafonul pentru trecerea de la plătitor trimestrial de TVA la plătitor lunar este cifra de afaceri de 100.000 euro calculată la cursul BNR valabil pentru data de 31.12.2018 respectiv 4,6581. Astfel plafonul în lei la 2019 este de 465.810 lei.
  • Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro (calculat la nivelul cursului mediu anual de 4,6535 lei/eur), începând cu anul fiscal următor, au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real.
  • Pentru vânzări la distanţă, plafonul este de 35.000 euro (contravaloarea în lei se stabileşte pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.)
  • Plafonul anual pentru plata CAS şi CASS pentru veniturile extra-salariale: 24.960 lei
  • Plafonul pentru cota de TVA de 5% aplicată vânzărilor de imobile către persoane fizice: 450.000 lei.
  • Plafonul pentru deductibilitatea costurilor excedentare ale îndatorării aferente anului 2018: plafonul în valută – 200.000 eur, la cursul 4.6639 lei/euro.