deRamona Bosinceanu iulie 9, 2009

Pe perioada şomajului tehnic angajatorii şi salariaţii sunt scutiţi de la plata contribuţiilor

Şomajul tehnic a fost până de curând o noţiune prevăzută în Codul muncii. După diverse schimbări legislative însă termenul de „şomaj tehnic’ ‘a fost eliminat, iar locul lui a fost luat de termenii „suspendarea contractului de muncă” sau „întreruperea temporara a contractului de muncă”. Cu toate acestea, în limbajul comun, sintagma “şomaj tehnic” este în continuare folosită atunci când vrem să ne referim la astfel de întreruperi sau suspendări temporare a contractelor de muncă.

În ceea ce priveşte plata salariilor şi a contribuţiilor sociale, Guvernul întinde în această perioadă o mână de ajutor angajatorilor prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 25 martie 2009:

Citește articolul

Şomajul tehnic a fost până de curând o noţiune prevăzută în Codul muncii. După diverse schimbări legislative însă termenul de „şomaj tehnic’ ‘a fost eliminat, iar locul lui a fost luat de termenii „suspendarea contractului de muncă” sau „întreruperea temporara a contractului de muncă”. Cu toate acestea, în limbajul comun, sintagma “şomaj tehnic” este în continuare folosită atunci când vrem să ne referim la astfel de întreruperi sau suspendări temporare a contractelor de muncă.

În ceea ce priveşte plata salariilor şi a contribuţiilor sociale, Guvernul întinde în această perioadă o mână de ajutor angajatorilor prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 25 martie 2009:

Şomajul tehnic a fost până de curând o noţiune prevăzută în Codul muncii. După diverse schimbări legislative însă termenul de „şomaj tehnic’ ‘a fost eliminat, iar locul lui a fost luat de termenii „suspendarea contractului de muncă” sau „întreruperea temporara a contractului de muncă”. Cu toate acestea, în limbajul comun, sintagma “şomaj tehnic” este în continuare folosită atunci când vrem să ne referim la astfel de întreruperi sau suspendări temporare a contractelor de muncă.

În ceea ce priveşte plata salariilor şi a contribuţiilor sociale, Guvernul întinde în această perioadă o mână de ajutor angajatorilor prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 25 martie 2009:

„Art. 2. – (1) Pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului prevăzută la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 3 luni, angajatorul şi salariaţii sunt scutiţi de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate atât de angajatori, cât şi de salariaţii care beneficiază de indemnizaţia de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.
(2) Indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de munca ocupat, plătite din fondul de salarii, pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului prevăzuta la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, pentru o perioada de cel mult 3 luni în anul 2009, în înţelesul impozitului pe venit prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

În concluzie, pe perioada şomajului tehnic, cu condiţia ca acesta să nu depăşească un interval de timp de 3 luni de zile, angajatorii vor fi scutiţi de plata taxelor şi contribuţiilor către bugetul statului aferente indemnizaţiei de 75% plătite angajaţilor.

De asemenea, nu este obligatoriu ca toţi angajaţii unei societăţi să fie în şomaj tehnic în acelaşi timp. Societatea îşi poate desfăşura în continuare o serie de activităţi suport (ex: activităţile administrative), în timp ce activităţile principale (de ex. producţie) să fie întrerupte.