Noutăţi privind comunicarea electronică

Ca o gură de aer proaspăt dinspre ANAF vine OUG 40/18.06.2014 publicată în Monitorul Oficial Nr.455/23.06.2014.

Această ordonanţă presupune îmbunătăţirea transferului de informaţii dintre contribuabili, ANAF si Ministerul Finanţelor prin extinderea comunicării electronice.

Astfel, conform Articolului 44, actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

Citește articolul

Ca o gură de aer proaspăt dinspre ANAF vine OUG 40/18.06.2014 publicată în Monitorul Oficial Nr.455/23.06.2014.

Această ordonanţă presupune îmbunătăţirea transferului de informaţii dintre contribuabili, ANAF si Ministerul Finanţelor prin extinderea comunicării electronice.

Astfel, conform Articolului 44, actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

Ca o gură de aer proaspăt dinspre ANAF vine OUG 40/18.06.2014 publicată în Monitorul Oficial Nr.455/23.06.2014.

Această ordonanţă presupune îmbunătăţirea transferului de informaţii dintre contribuabili, ANAF si Ministerul Finanţelor prin extinderea comunicării electronice.

Astfel, conform Articolului 44, actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

De asemenea, conform Articolulului 71.1 din Ordonanţă, contribuabilii pot transmite organului fiscal competent cereri, înscrisuri sau orice alte documente şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Data depunerii cererii, înscrisului sau documentului este data înregistrării, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de registratura electronică a Ministerului Finanţelor Publice sau a autorităţii administraţiei publice locale, după caz.

Contribuabilii care depun cereri, înscrisuri sau documente la organul fiscal, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, se identifică în relaţia cu organul fiscal astfel:

a) persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică numai cu certificate digitale calificate;

b) persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. a), se identifică prin intermediul furnizorilor de servicii publice de autentificare electronică autorizaţi potrivit legii sau prin diverse dispozitive, cum ar fi certificat digital calificat, credenţiale de tip utilizator/parolă însoţite de liste de coduri de autentificare de unică folosinţă, telefon mobil, digipass ori alte dispozitive stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Rolul acestei măsuri este de a crea posibilitatea comunicării în timp real a declaraţiilor, a cererilor şi a altor documente pe care contribuabilii le depun la organele fiscale, precum şi asigurarea unei procesări mai rapide a acestora, comparativ cu cele depuse în format pe hârtie.

Este o veste bună pentru contribuabili, pentru că se reflectă într-o economie de timp și de resurse prin reducerea timpului petrecut la ghişeele administraţiilor locale. Sperăm însă şi la îmbunătăţirea operativităţii funcţionarilor publici care de multe ori lasă de dorit, chiar dacă dacă ne prezentăm personal la ghişeu.