Noutăți legislative și fiscale în 2017

Începând cu anul 2017 au avut loc o serie de modificări legislative. Unele au aplicabilitate de la 1 Ianuarie, altele de la 1 Februarie. Le-am grupat pe câteva categorii principalele:

Impozitul pe profit

 • contribuabilii care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare vor fi scutiţi de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate;
 • se prelungeşte termenul pentru scutirea de impozit privind profitul reinvestit în echipamente tehnologice, calculatoare, electronice şi echipamente periferice, precum şi în programe informatice.

Impozitul pe veniturile microintrepinderilor

Citește articolul

Începând cu anul 2017 au avut loc o serie de modificări legislative. Unele au aplicabilitate de la 1 Ianuarie, altele de la 1 Februarie. Le-am grupat pe câteva categorii principalele:

Impozitul pe profit

 • contribuabilii care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare vor fi scutiţi de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate;
 • se prelungeşte termenul pentru scutirea de impozit privind profitul reinvestit în echipamente tehnologice, calculatoare, electronice şi echipamente periferice, precum şi în programe informatice.

Impozitul pe veniturile microintrepinderilor

Începând cu anul 2017 au avut loc o serie de modificări legislative. Unele au aplicabilitate de la 1 Ianuarie, altele de la 1 Februarie. Le-am grupat pe câteva categorii principalele:

Impozitul pe profit

 • contribuabilii care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare vor fi scutiţi de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate;
 • se prelungeşte termenul pentru scutirea de impozit privind profitul reinvestit în echipamente tehnologice, calculatoare, electronice şi echipamente periferice, precum şi în programe informatice.

Impozitul pe veniturile microintrepinderilor

 • se schimbă plafonul până la care o persoană juridică este considerată microîntreprindere de la 100.000 euro la 500.000 euro. Totuşi o societate comercială poate opta pentru plata impozitului pe profit dacă are capital social de peste 45.000 lei.
 • Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile veniturilor sub 500.000 euro sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2017. Modificarea sistemului de impunere se va comunica organelor fiscale până la data 25 februarie, termen până la care se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 – 31 ianuarie 2017.
 • se schimbă cotele de impozitare, care vor fi de: 1% pentru microîntrerpinderile cu unul sau mai mulţi salariaţi şi 3% pentru microîntreprinderile fără salariaţi.

Impozit pe venit:

 • activități sezoniere: persoanele fizice vor fi scutite de la plata impozitului pe venit pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an, cu următoarele activităţi: Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, Alte servicii de cazare, Restaurante, Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, Alte servicii de alimentaţie n.c.a., Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor;
 • de asemenea, pentru cod CAEN corespondent activităților de restaurant, bar, cazare, se datorează impozit specific (impozit forfetar) în loc de impozit pe profit;
 • serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de salariaţi, se vor scădea din baza de impozitare a salariului, în limita a 400 de euro pe an;
 • a fost stabilită o cotă unică de 3% pentru impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor din patrimoniul personal, dar şi o valoare neimpozabilă de 450.000 lei.

4. Contribuţia CAS, CASS:

 • în ce priveşte contribuția de asigurări sociale (CAS), se elimină plafonul reprezentând valoarea sumei echivalente cu 5 ori câştigul salarial mediu brut aferent bazei lunare de impozitare pentru veniturile din salarii;
 • în ce priveşte contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), se elimină plafonul reprezentând valoarea sumei echivalente cu 5 câştiguri aferente bazei lunare de calcul maximal al bazei de impozitare pentru totalitatea veniturilor (de 5 ori câştigul salarial mediu brut). Detalii aici.
 • A fost reintrodusă scutirea pentru persoanele care realizează venituri din investiţii şi din alte surse (ex. dividende), dacă realizează și venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, indemnizații de șomaj. Contribuția la sănătate pentru dividende se aplică doar în luna ianuarie 2017, deci ar fi bine să nu ridicaţi dividende în luna ianuarie.

5. Cota TVA

 • cota TVA este 19% din 01.01.2017, față de 20% cât a fost în 2016.
 • cotele reduse: de 9%, respectiv 5%, rămân nemodificate.


Detalii aici.

6. Registrul Operatorilor Intracomunitari:

 • s-a eliminat obligativitatea înregistrării în registrul operatorilor intracomunitari, de la 1 Ianuarie. Totuşi persoanele juridice care nu au cod de TVA, trebuie să se înregistreze special în scop de TVA pentru a putea desfăşura operaţiuni intracomunitare.

7. Obligativitate POS:

 • persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 euro în echivalent lei au obligaţia să accepte ca mijloc de plată atât cardurile de debit cât şi cardurile de credit.

8. Legea privind eliminarea unor taxe şi tarife a fost publicată în Monitorul Oficial

Începând cu data de 1 februarie 2017 se elimină o serie de taxe şi tarife, printre care, şi:

 • timbrul de mediu pentru autovehicule;
 • anumite taxe şi tarife prevazute de Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului, eliberarea certificatului constatator fiind în continuare contra cost;
 • anumite taxe şi tarife prevazute de Legea nr. 21/1991 privind legea cetăţeniei române;
 • taxele radio şi TV;
 • taxele percepute de Monitorul Oficial pentru persoanele fizice care sunt determinate de lege să anunţe pierderi de acte şi schimbări de nume;
 • taxele extrajudiciare de timbru.

Detalii aici

9. Modificări ce vizează P.F. şi I.I.

 • numărul maxim de angajaţi pe care îl poate avea un P.F este de 3 persoane, iar un I.I. este de 8 persoane;
 • pot avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN pentru P.F-uri și 10 clase pentru I.I.-uri. Timp de 2 ani, începând cu 01.01.2017 se poate face modificarea gratuit, pe baza de cerere.

10. Salariul minim

 • din 1 Februarie 2017 va fi 1450 lei. Detalii aici.

11. Zile libere:

 • ziua de 24 ianuarie și 1 iunie vor fi zile libere legale.

12. Alte modificări:

 • declaraţia 088: Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA este eliminată începând cu 1 Februarie;
 • impozitul pe construcţii se elimnă începând cu 01.01.2017 (trebuie scos din vectorul fiscal prin declarația 010, până la 15.01.2017);
 • depunerea D392A și D392B se suspendă până la 31.12.2019;
 • TVA-ul facturat de firmele inactive fiscal va putea fi dedus odată cu reactivarea acestora (până acum, acest lucru nu era posibil);
 • se elimină popririle multiple pe conturi.