Noutăți cu privire la impozitarea profitului

În 2014 au fost publicate două acte normative prin care se aduc noutăți cu privire la impozitarea profitului. Este vorba despre HG 77/05.02.2014, respectiv despre OUG 19/23.04.2014.

Cele două acte normative aduc în principal modificări în ceea ce privește veniturile neimpozabile, chetuielile deductibile, respectiv impozitarea profitului reinvestit. Iată care sunt cele mai importante noutăți:

1. VENITURI NEIMPOZABILE

Sunt considerate venituri neimpozabile dividendele plătite de o persoană juridică română (sau plătite de o persoană juridică nerezidentă plătitoare de impozit pe profit cu care România are încheiată o Convenție de evitare a dublei impuneri) unei persoane juridice române, care deține la persoana juridică română (sau la persoana juridică nerezidentă), la data înregistrării dividendelor, minim 10% din capitalul social al persoanei care distribuie dividendele (cotă deținută pe o perioada neîntreruptă de minim 1 an);

Citește articolul

În 2014 au fost publicate două acte normative prin care se aduc noutăți cu privire la impozitarea profitului. Este vorba despre HG 77/05.02.2014, respectiv despre OUG 19/23.04.2014.

Cele două acte normative aduc în principal modificări în ceea ce privește veniturile neimpozabile, chetuielile deductibile, respectiv impozitarea profitului reinvestit. Iată care sunt cele mai importante noutăți:

1. VENITURI NEIMPOZABILE

Sunt considerate venituri neimpozabile dividendele plătite de o persoană juridică română (sau plătite de o persoană juridică nerezidentă plătitoare de impozit pe profit cu care România are încheiată o Convenție de evitare a dublei impuneri) unei persoane juridice române, care deține la persoana juridică română (sau la persoana juridică nerezidentă), la data înregistrării dividendelor, minim 10% din capitalul social al persoanei care distribuie dividendele (cotă deținută pe o perioada neîntreruptă de minim 1 an);

În 2014 au fost publicate două acte normative prin care se aduc noutăți cu privire la impozitarea profitului. Este vorba despre HG 77/05.02.2014, respectiv despre OUG 19/23.04.2014.

Cele două acte normative aduc în principal modificări în ceea ce privește veniturile neimpozabile, chetuielile deductibile, respectiv impozitarea profitului reinvestit. Iată care sunt cele mai importante noutăți:

1. VENITURI NEIMPOZABILE

Sunt considerate venituri neimpozabile dividendele plătite de o persoană juridică română (sau plătite de o persoană juridică nerezidentă plătitoare de impozit pe profit cu care România are încheiată o Convenție de evitare a dublei impuneri) unei persoane juridice române, care deține la persoana juridică română (sau la persoana juridică nerezidentă), la data înregistrării dividendelor, minim 10% din capitalul social al persoanei care distribuie dividendele (cotă deținută pe o perioada neîntreruptă de minim 1 an);

Documentele pe care trebuie să le dețină persoana juridică pentru ca dividendele primite să fie considerate venituri neimpozabile sunt:

 • Certificat de atestare fiscală;
 • Declarație pe proprie răspundere;
 • Documente din care să reiasă dovada deținerii unui an a minim 10% din capuitalul social al persoanei juridice ce platește dividendele.

O noutate este faptul că, în cazul persoanelor juridice nerezidende ce platesc dividende, condiția de deținere a 10% s-a redus de la 2 ani la 1an.
De asemenea, sunt considerate venituri neimpozabile dividendele primite de persoane juridice române de la o filială a sa dintr-un stat membru, dacă persoana juridică română îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • să fie plătitoare de impozit pe profit;
 • să dețină minim 10% din din capitalul social al societății ce plătește dividendele;
 • la data înregistrarii dividendelor să dețina participați aminimă (10%) pentru o perioadă neîntreruptă de minim 1 an.

2. CHELTUIELI DEDUCTIBILE

Prevederile cu privire la cheltuielile deductibile au fost modificate/completate după cum urmează:

 • Sumele din sponsorizare ce nu s-au dedus integral la calculul impozitului pe profit se vor recupera timp de 7 ani la urmatoarele calcule de impozit pe profit;
 • Cheltuielile cu dobânzile și pierderea neta din diferențele de curs aferente societăților ce se divid sau fuzionează vor fi preluate proporțional cu % din active și pasive al societăților beneficiare.

3. PROFITUL REINVESTIT

Societățile comerciale vor putea beneficia de o scutire a impozitării profitului reinvestit în următoarele condiții:

 • Scutirea se aplică profitului reinvestit în producția sau achiziția de echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru);
 • Utilajele tehnologice care vor fi achiziționate din profitul reinvestit nu vor putea fi amortizate accelerat pe o perioada de cel puțin jumătate din durata de viață a acestora;
 • Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit va fi repartizata cu prioritate pentru constitiurea rezervelor până la concurența profitului contabil înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar.
 • Facilitatea se aplică profitului reinvestit în echipamente tehnologice achiziționate după data de 1 iulie 2014 și puse în funcțiune până la data de 31.12.2016 inclusiv.