deRenata Ban aprilie 16, 2010

Noul impozit forfetar. Cine îl plăteşte?

La finele anului trecut se declara că prima sarcină a actualului Ministru de Finanţe a fost să regândească impozitul minim aplicat firmelor prin reorientarea şi restrângerea acestuia spre acele domenii unde evaziunea fiscală nu poate fi altfel combătută, cum ar fi industria hotelieră şi restaurantele. Astfel a apărut acest nou proiect de lucru al Guvernului prin care acesta şi-a mutat „biciul” dintr-o parte în alta.

Cui se aplică?

Acest impozit se aplică unei liste ce cuprinde 28 de tipuri de servicii, printre acestea găsindu-se: transportul cu taxiuri, spălătoriile auto, interpretarea artistică, vulcanizările, transporturile urbane, suburbane şi metropolitane de călători, alte transporturi terestre de călători, activităţi de întreţinere peisagistică, spectacole, activităţi de creare artistică, activităţi de gestionare a sălilor de spectacole şi alte activităţi de servicii.

Citește articolul

La finele anului trecut se declara că prima sarcină a actualului Ministru de Finanţe a fost să regândească impozitul minim aplicat firmelor prin reorientarea şi restrângerea acestuia spre acele domenii unde evaziunea fiscală nu poate fi altfel combătută, cum ar fi industria hotelieră şi restaurantele. Astfel a apărut acest nou proiect de lucru al Guvernului prin care acesta şi-a mutat „biciul” dintr-o parte în alta.

Cui se aplică?

Acest impozit se aplică unei liste ce cuprinde 28 de tipuri de servicii, printre acestea găsindu-se: transportul cu taxiuri, spălătoriile auto, interpretarea artistică, vulcanizările, transporturile urbane, suburbane şi metropolitane de călători, alte transporturi terestre de călători, activităţi de întreţinere peisagistică, spectacole, activităţi de creare artistică, activităţi de gestionare a sălilor de spectacole şi alte activităţi de servicii.

La finele anului trecut se declara că prima sarcină a actualului Ministru de Finanţe a fost să regândească impozitul minim aplicat firmelor prin reorientarea şi restrângerea acestuia spre acele domenii unde evaziunea fiscală nu poate fi altfel combătută, cum ar fi industria hotelieră şi restaurantele. Astfel a apărut acest nou proiect de lucru al Guvernului prin care acesta şi-a mutat „biciul” dintr-o parte în alta.

Cui se aplică?

Acest impozit se aplică unei liste ce cuprinde 28 de tipuri de servicii, printre acestea găsindu-se: transportul cu taxiuri, spălătoriile auto, interpretarea artistică, vulcanizările, transporturile urbane, suburbane şi metropolitane de călători, alte transporturi terestre de călători, activităţi de întreţinere peisagistică, spectacole, activităţi de creare artistică, activităţi de gestionare a sălilor de spectacole şi alte activităţi de servicii.

Mai sunt incluse întreţinerea şi repararea autovehiculelor, hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere şi alte servicii de cazare. De asemenea, impozitul forfetar se va aplica şi pentru restaurante, firme prestatoare de servicii în alimentaţie pentru evenimente, alte activităţi de alimentaţie, baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică.

Lista continuă cu repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină, repararea încălţămintei şi a articolelor din piele, repararea mobilei şi a furniturilor casnice, repararea ceasurilor şi a bijuteriilor, repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc, spălarea şi curăţarea articolelor textile şi a produselor din blană, coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare, activităţi de pompe funebre şi similare, activităţi de întreţinere corporală şi alte activităţi de servicii.

În ce priveşte modalitatea de calcul ni se dau coordonatele de calcul în cazul categoriilor Restaurante, baruri, cafenele, şi Hoteluri şi alte facilităţi de cazare.

Dacă pentru prima categorie se ţine cont de rangul localităţii unde se află restaurantul şi de suprafaţa totală utilă, pentru cea de a doua categorie impozitul forfetar este calculat în funcţie de numărul de camere autorizate şi numărul de stele sau margarete.

Restaurante, baruri, cafenele:

Suprafaţa (mp)

Impozit forfetar

Sat

Impozit forfetar

Comună

Impozit forfetar

Oraş

Municipiu – zonă centrală

10 mp

2.000 ron

2.300 ron

2.900 ron

8.900 ron

240 mp

34.200 ron

34.500 ron

34.800 ron

41.100 ron

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare: impozitul anual se calculează înmulţind 1.226 lei cu numărul de camere şi cu un coeficient care porneşte de la 0,5 pentru locaţiile de o stea şi creşte cu 0,25 unităţi, până la 1,5 pentru cele de cinci stele. Astfel:

Categorie hoteluri şi pensiuni

Impozit forfetar/cameră

1 stea

613,00 ron

2 stele

919,50 ron

3 stele

1226,00 ron

4 stele

1532,50 ron

5 stele

1839,00 ron

Proiectul nu precizează clar nivelul minim al veniturilor anuale sub care se plăteşte impozit forfetar, în documentul de lucru fiind specificată condiţia ca veniturile să nu depăşească „35.000 (100.000) euro”.

Documentul mai arată că impozitul forfetar se va declara şi plăti trimestrial, în sumă de o pătrime din impozitul forfetar anual, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează impozitul.

Proectul a suscitat deja nueroase comentarii şi luări de poziţii. Au apărut deja şi primele solicitări din parte IMM-urilor cu privire la faptul că acest impozit forfetar nu trebuie să depăşească cota unică de 16%, iar formulele de calcul ale noului impozit să fie explicate pentru toate codurile CAEN. Totodată reprezentaţii IMM-urilor solicită precizări cu privire la următoarele aspecte: argumentarea alegerii domeniilor pentru care se va aplica impozitul forfetar, făcând completări referitoare la faptul că acest impozit ar trebui să vizeze cu prioritate sectoarele în care activeză societăţile multinaţionale şi marile întreprinderi, care au un grad mic de rentabilitate: ramura petrolului, industria tutunului, industria alcoolului şi faptul că ar trebui avut în vedere şi domeniul jocurilor de noroc.

Aceiaşi reprezentanţi ai IMM-urilor acordă o importanţă deosebită solicitării comunicării notei de impact cu privire la efectele măsurii impozitului forfetar asupra IMM-urilor şi mediului de afaceri.