Noi termene privind transmiterea modificărilor salariale către ITM

Anul 2018 aduce schimbări pe toate planurile, inclusiv în ceea ce priveşte Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor şi transmiterea acestuia la ITM prin intermediul platformei Reges. Conform Hotărârii Guvernului nr. 905/2017, publicată în data de 19 decembrie 2017 în Monitorul Oficial nr. 1005, există reglementări în privinţa noilor termene de transmitere a modificărilor elementelor contractuale.

Astfel, în luna august 2017 s-a introdus o nouă regulă care prevedea ca schimbarea oricărei clauze contractuale să fie înregistrată şi transmisă către ITM cel târziu cu o zi înainte de data intrării în vigoare a acesteia, înlăturând astfel prevederile Codului Muncii care stipulau perioada de 20 de zile.

Citește articolul

Anul 2018 aduce schimbări pe toate planurile, inclusiv în ceea ce priveşte Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor şi transmiterea acestuia la ITM prin intermediul platformei Reges. Conform Hotărârii Guvernului nr. 905/2017, publicată în data de 19 decembrie 2017 în Monitorul Oficial nr. 1005, există reglementări în privinţa noilor termene de transmitere a modificărilor elementelor contractuale.

Astfel, în luna august 2017 s-a introdus o nouă regulă care prevedea ca schimbarea oricărei clauze contractuale să fie înregistrată şi transmisă către ITM cel târziu cu o zi înainte de data intrării în vigoare a acesteia, înlăturând astfel prevederile Codului Muncii care stipulau perioada de 20 de zile.

Anul 2018 aduce schimbări pe toate planurile, inclusiv în ceea ce priveşte Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor şi transmiterea acestuia la ITM prin intermediul platformei Reges. Conform Hotărârii Guvernului nr. 905/2017, publicată în data de 19 decembrie 2017 în Monitorul Oficial nr. 1005, există reglementări în privinţa noilor termene de transmitere a modificărilor elementelor contractuale.

Astfel, în luna august 2017 s-a introdus o nouă regulă care prevedea ca schimbarea oricărei clauze contractuale să fie înregistrată şi transmisă către ITM cel târziu cu o zi înainte de data intrării în vigoare a acesteia, înlăturând astfel prevederile Codului Muncii care stipulau perioada de 20 de zile.

Regula se menţine şi în 2018, însă este adăugată o excepţie pentru schimbările care privesc clauzele salariale, revenindu-se la termenul de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării.
Clauzele salariale care se încadrează în această excepţie trebuie să fie menţionate în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă şi pot face referire la:

  • salariul de bază lunar brut,
  • indemnizaţii,
  • sporuri,
  • alte adaosuri.

În cazul modificărilor salariale survenite în urma trecerii contribuţiilor de la angajator la salariaţi şi a negocierii salariilor, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 (publicată în Monitorul Oficial nr. 885 din 10.11.2017), termenul limită pentru înregistrarea la ITM prin intermediul platformei Reges rămâne data de 31 martie 2018. Acestă măsură vine în sprijinul angajatorilor, oferindu-le mai mult timp pentru înregistrarea modificărilor şi nu este menită să afecteze în nici un fel veniturile salariaţilor.

De asemenea, o altă modificare prezentă în HG nr. 905/2017 priveşte eliminarea existenţei a două registre, unul pentru personalul care lucrează în mediul privat şi un altul pentru cei care lucrează în cel public. Începând cu anul 2018 va exista un registru unic, în care se vor înregistra atât contractele individuale de muncă din domeniul public cât şi contractele individuale de muncă din domeniul privat.