Noi reglementări privind popririle

În sfârșit vești mai bune pentru contribuabili dinspre Administrația Financiară!

În 28 februarie 2014 a fost publicată în Monitorul Oficial (Partea I, nr. 151) OUG nr. 8/2014, care a modificat prevederile referitoare la poprire cuprinse în Codul de procedură fiscală. Ordonanța a intrat în vigoare la aceeaşi dată.

Care este noutatea?

Iată cea mai imporantă prevedere pentru contribuabili cuprinsă în OUG nr. 8/2014: „Pentru stingerea creantelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriți prin poprire asupra sumelor din conturile bancare, prevederile alin. (5) aplicându-se în mod corespunzator. În acest caz, prin excepție de la art. 145 alin. (1), poprirea nu poate fi înființata înainte de împlinirea unui termen de 30 de zile de la data comunicării somației„.

Cum se derulau lucrurile până acum?

Citește articolul

În sfârșit vești mai bune pentru contribuabili dinspre Administrația Financiară!

În 28 februarie 2014 a fost publicată în Monitorul Oficial (Partea I, nr. 151) OUG nr. 8/2014, care a modificat prevederile referitoare la poprire cuprinse în Codul de procedură fiscală. Ordonanța a intrat în vigoare la aceeaşi dată.

Care este noutatea?

Iată cea mai imporantă prevedere pentru contribuabili cuprinsă în OUG nr. 8/2014: „Pentru stingerea creantelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriți prin poprire asupra sumelor din conturile bancare, prevederile alin. (5) aplicându-se în mod corespunzator. În acest caz, prin excepție de la art. 145 alin. (1), poprirea nu poate fi înființata înainte de împlinirea unui termen de 30 de zile de la data comunicării somației„.

Cum se derulau lucrurile până acum?

În sfârșit vești mai bune pentru contribuabili dinspre Administrația Financiară!

În 28 februarie 2014 a fost publicată în Monitorul Oficial (Partea I, nr. 151) OUG nr. 8/2014, care a modificat prevederile referitoare la poprire cuprinse în Codul de procedură fiscală. Ordonanța a intrat în vigoare la aceeaşi dată.

Care este noutatea?

Iată cea mai imporantă prevedere pentru contribuabili cuprinsă în OUG nr. 8/2014: „Pentru stingerea creantelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriți prin poprire asupra sumelor din conturile bancare, prevederile alin. (5) aplicându-se în mod corespunzator. În acest caz, prin excepție de la art. 145 alin. (1), poprirea nu poate fi înființata înainte de împlinirea unui termen de 30 de zile de la data comunicării somației„.

Cum se derulau lucrurile până acum?

Conform vechilor reglementări organele fiscale puneau poprire imediat pe conturile firmelor, respectiv, odată cu emiterea somaţiei şi a titlului executoriu trimiteau adresa de infiinţare a poprii şi la băncile la care erau deschise conturile respectivelor societăți.

În plus, Codul de procedură fiscală menţiona vag că despre această măsură urma sa fie inştiinţat şi debitorul, însă nu specifica în mod concret un anumit termen.

În concluzie, de cele mai multe ori firmele aflau că au conturile poprite direct de la bancă. Mai mult, datorită dezorganizării din sistemul ANAF de multe ori firmele se trezeau cu conturile poprite datorită unor erori, fără a avea debite curente, fiind ulterior în situația de a trebui să-și recupereze banii de la fisc. Nu în ultimul rând, în multe cazuri, datorită faptului că ANAF poprea toate conturile bancare, în cazul societăților care aveau conturi deschise la mai multe bănci contribuabilul se putea trezi cu acceași sumă executată de mai multe ori, ceea ce dinnou în punea în situația de a-și demara o procedură de recuperare a banilor.

Această măsură a fost luată așadar pentru a veni în întâmpinarea mediului de afaceri cu privire la efectele negative ale înfiinţării popririi înainte de comunicarea somaţiei, așa cum se precizează de altfel în preambulul OUG nr. 8/2014, fiind în folosul contribuabililor mai ales dacă sumele executate sunt datorate din cauza unei erori din sistemul ANAF.

Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înfiinţează de către organul de executare printr-o adresă care va fi trimisă prin scrisoare recomandată, cu dovada de primire, terţului poprit, împreună cu o copie certificată de pe titlul executoriu. În acelaşi timp, va fi înştiinţat şi debitorul.

Până în prezent poprirea se considera înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare de către terţul poprit. În acest sens, terţul poprit era obligat să înregistreze atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi, conform prevederilor art. 149 alin. (8) din Codul de procedură fiscală.

Conform modificărilor aduse de OUG nr. 8/2014, poprirea nu mai poate fi înființata înainte de împlinirea unui termen de 30 de zile de la data comunicării somației. Cu alte cuvinte, fiscul nu-ți mai poate bloca conturile înainte să se anunțe, respectiv înainte de a-ți oferi șansa de a-ți clarifica situația referitoare la debite.

În Codul de procedură fiscală se menţionează că sunt supuse executarii silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităti bănesti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de catre terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. Tot aici este prevazută ordinea distribuirii sumelor poprite.

Conform Codului de procedură civilă, nu sunt supuse executării silite prin poprire:

  • sumele care sunt destinate unei afectaţiuni speciale prevazute de lege şi asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziţie;
  • sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanţări primite de la instituţii sau organizaţii naţionale şi internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte;
  • sumele aferente plăţii drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de 3 luni de la data înfiinţării popririi.

Ce variante are contribuabilul supus popririi?

Pe de o parte, contribuabilul îşi poate stinge obligaţiile fiscale, ceea ce va duce la desfiinţarea popririi.

Pe de altă parte, dacă terţul poprit înştiinţează organul de executare că nu datoreaza vreo sumă de bani debitorului urmarit, instanţa judecatorească în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul terţului poprit, la cererea organului de executare ori a altei părţi interesate, pe baza probelor administrate, va pronunţa menţinerea sau desfiinţarea popririi. La fel se întâmplă şi în cazul în care se invocă alte neregularităţi privind înfiinţarea popririi.