Noi prevederi legale și facilități pentru domeniul construcțiilor

În data de 21 iunie 2019 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 507/21.06.2019 Ordonanța de Urgență Nr. 43/2019 ce aduce modificări importante regimului impus de OUG Nr. 114/2018 domeniului construcțiilor. Despre OUG Nr. 114/2018 puteți găsi mai multe informații aici.

Pe scurt, OUG Nr. 43/2019 schimbă legislația sau aduce clarificări din patru puncte de vedere. Acestea vizează salariul minim, pe de-o parte, precum și condițiile necesare pentru ca angajații și angajatorul să beneficieze de facilitățiile fiscale, pe de alta:

I. Salariul minim 

În domeniul construcțiilor salariul minim brut va fi de 3.000 lei pe durata 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2028, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră. 

Citește articolul

În data de 21 iunie 2019 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 507/21.06.2019 Ordonanța de Urgență Nr. 43/2019 ce aduce modificări importante regimului impus de OUG Nr. 114/2018 domeniului construcțiilor. Despre OUG Nr. 114/2018 puteți găsi mai multe informații aici.

Pe scurt, OUG Nr. 43/2019 schimbă legislația sau aduce clarificări din patru puncte de vedere. Acestea vizează salariul minim, pe de-o parte, precum și condițiile necesare pentru ca angajații și angajatorul să beneficieze de facilitățiile fiscale, pe de alta:

I. Salariul minim 

În domeniul construcțiilor salariul minim brut va fi de 3.000 lei pe durata 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2028, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră. 

În data de 21 iunie 2019 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 507/21.06.2019 Ordonanța de Urgență Nr. 43/2019 ce aduce modificări importante regimului impus de OUG Nr. 114/2018 domeniului construcțiilor. Despre OUG Nr. 114/2018 puteți găsi mai multe informații aici.

Pe scurt, OUG Nr. 43/2019 schimbă legislația sau aduce clarificări din patru puncte de vedere. Acestea vizează salariul minim, pe de-o parte, precum și condițiile necesare pentru ca angajații și angajatorul să beneficieze de facilitățiile fiscale, pe de alta:

I. Salariul minim 

În domeniul construcțiilor salariul minim brut va fi de 3.000 lei pe durata 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2028, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră. 

II. Domeniul de activitate – beneficii pentru angajator
 
Activitățiile cuprinse în domeniul construcțiilor sunt :
 • activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 – secțiunea F – Construcții;
 • domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN
  • 2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
  • 2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;
  • 2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;
  • 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
  • 2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
  • 2363 – Fabricarea betonului;
  • 2364 – Fabricarea mortarului;
  • 2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
  • 2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
  • 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
  • 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
  • 2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;
  • 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
  • 0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;
  • 0812 – Extracția pietrișului și nisipului;
  • 2351 – Fabricarea cimentului;
  • 2352 – Fabricarea varului și ipsosului;
  • 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;
  • 711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică;
Astfel, față de OUG Nr. 114/2018, noul act normativ a suplimentat lista de coduri CAEN cu următoarele:
 • 2351 – Fabricarea cimentului ;
 • 2352 – Fabricarea varului si ispsosului ;
 • 0520 – Extractia carbunelui inferior ;
 • 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. (bitum, smoala etc.) 
III.  Cifra de afaceri- beneficii pentru angajator
 
Pentru a beneficia de facilitățiile fiscale, angajatorul trebuie să aibă o cifră de afaceri de minim 80% provenită dintr-una dintre activitățile enumerate mai sus. Pragul de 80% trebuie atins în anul fiscal anterior. Astfel, apar două tipuri de companii:
 1. Companiile care au atins pragul de 80% – acestea vor beneficia de facilități pe toată durata anului curent.
 2. Companiile nou înființate sau care nu au atins pragul de 80% în anul fiscal anterior- în cazul acestora procentul de 80% se va calcula în anul curent în modul următor: cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea.

Cifra de afaceri se va calcula luând în considerare manopera, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări și alte activități auxiliare necesare activităților din codurile CAEN menționate . Se va include și producția realizată și nefacturată.

IV. Venitul la care se aplică facilitățiile – beneficii pentru angajat
 1. Angajatul trebuie să fie angajat cu un contract de muncă de încadrare de 8 ore/zi.
 2. Venitul brut din salarii și asimilat salariilor  trebuie să fie în intervalul 3.000-30.000 lei. Partea din venitul brut lunar ce depășește 30.000 lei nu va beneficia de facilități fiscale.