deRenata Ban ianuarie 17, 2020

Noi obligații de raportare – Sistemul Electronic de Transmisie Date

 În 21 iulie 2019 a intrat în vigoare legea nr. 129 (MO 589 din 18 iulie 2019) pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Se definesc obligații noi pentru entitățile raportoare, printre acestea fiind nominalizate și persoanele fizice care desfășoară activități independente și profesii liberale.

Citește articolul

 În 21 iulie 2019 a intrat în vigoare legea nr. 129 (MO 589 din 18 iulie 2019) pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Se definesc obligații noi pentru entitățile raportoare, printre acestea fiind nominalizate și persoanele fizice care desfășoară activități independente și profesii liberale.

 În 21 iulie 2019 a intrat în vigoare legea nr. 129 (MO 589 din 18 iulie 2019) pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Se definesc obligații noi pentru entitățile raportoare, printre acestea fiind nominalizate și persoanele fizice care desfășoară activități independente și profesii liberale.

Crearea unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD) avea termen scadent pe data de 21 Ianuarie 2020. Totuși s-a publicat un comunicat pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (OPNCSB) prin care se menționează că acest cont poate fi făcut și după termenul de 180 de zile prevăzut la art. 60 alin.(3) din Legea nr. 129/2019, respectiv și după data de 21 Ianuarie 2020.

Cine raportează?

  • orice entitate, prin desemnarea unei persoane responsabile, conform art.5 alin.1 lit.a-i.
  • unele entităţi aveau obligativitatea desemnării unei persoane până la data de 21 Ianuarie, între acestea numărându-se: instituţii de credit, instituţii financiare, administratorii de fonduri de pensii private, furnizorii de servicii de jocuri de noroc, auditorii, profesiile liberale (auditori, experţi contabili, notari, avocaţi şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale), furnizorii de servicii pentru societăţi, agenţii imobiliari;
  • alte entități au obligativitatea  de raportare a tranzacţiilor suspecte doar în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar  a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 eur.

Ce se raportează?

a. Tranzacții care prezintă indicatori de suspiciune.

b. Raportarea tranzacţiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută de cel puțin 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, în termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea tranzacţiei;

c. Instituţiile de credit şi instituţiile financiare definite conform prezentei legi vor transmite rapoarte on-line privind transferurile externe în şi din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, în termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea tranzacţiei;

d. Pentru activitatea de remitere de bani (ex.Western Union), entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro, în termen de 3 zile lucrătoare de la efectuarea tranzacţiei;

Obligații adiacente raportării:

Entitățile raportoare stabilesc în politici si normele interne prevăzute la art. 24 alin. (1) din actul normativ, mecanisme de control intern şi proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului.

De asemenea, entităţile au obligaţia de a aplica măsurile standard de cunoaştere a clientelei: la stabilirea unor relaţii de afaceri, la efectuarea tranzacţiilor ocazionale, în valoare de cel puţin echivalentul în lei a 15.000 euro sau pentru persoanele care comercializează bunuri, echivalentul a 10.000 euro.

Cum se desemnează persoana de către entitatea raportoare?

Pe site-ul ONPCSB, prin completarea unui formular numit “Desemnare persoana  si raportare on-line”, la adresa: http://www.onpcsb.ro/rapoarte-online-onpcsb/desemnare-persoane-si-raportare-on-line.