deFelicia Duta martie 25, 2014

Noi modificari la Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala

Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 151/2014 din 28 februarie 2014.

Ordonanţa este destul de vastă şi modifică în principal următoarele acte normative:

Modificări la Codul Fiscal

În cazul impunerii veniturilor nerezidenţilor, dacă iniţial se aplică prevederile Codului Fiscal iar ulterior impunerii se prezintă certificatul de rezidenţă fiscală, se poate aplica impozitarea în cel mai favorabil mod, dacă în certificat se prezintă postfactum că societatea a fost rezidentă în perioada anterioară în statul respectiv (statul cu impozitarea mai favorabilă). Procedura este posibilă în cadrul termenului de prescriere.

Mare parte a modificărilor aduse la TVA sunt adresate serviciilor electronice şi de comunicaţii, prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană.

Citește articolul

Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 151/2014 din 28 februarie 2014.

Ordonanţa este destul de vastă şi modifică în principal următoarele acte normative:

Modificări la Codul Fiscal

În cazul impunerii veniturilor nerezidenţilor, dacă iniţial se aplică prevederile Codului Fiscal iar ulterior impunerii se prezintă certificatul de rezidenţă fiscală, se poate aplica impozitarea în cel mai favorabil mod, dacă în certificat se prezintă postfactum că societatea a fost rezidentă în perioada anterioară în statul respectiv (statul cu impozitarea mai favorabilă). Procedura este posibilă în cadrul termenului de prescriere.

Mare parte a modificărilor aduse la TVA sunt adresate serviciilor electronice şi de comunicaţii, prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană.

Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 151/2014 din 28 februarie 2014.

Ordonanţa este destul de vastă şi modifică în principal următoarele acte normative:

Modificări la Codul Fiscal

În cazul impunerii veniturilor nerezidenţilor, dacă iniţial se aplică prevederile Codului Fiscal iar ulterior impunerii se prezintă certificatul de rezidenţă fiscală, se poate aplica impozitarea în cel mai favorabil mod, dacă în certificat se prezintă postfactum că societatea a fost rezidentă în perioada anterioară în statul respectiv (statul cu impozitarea mai favorabilă). Procedura este posibilă în cadrul termenului de prescriere.

Mare parte a modificărilor aduse la TVA sunt adresate serviciilor electronice şi de comunicaţii, prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană.

Ca esenţă fiscală, modificarea introdusă se adresează persoanelor impozabile din afara Comunităţii, care desfăşoară servicii electronice în Comunitate, si care doresc sa beneficieze de un regim special, vor avea obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA într-unul dintre statele comunitare.

Din zona accizelor se schimbă condiţiile de autorizare ca antrepozit fiscal, circulaţia produselor accizabile pentru operatorii aflaţi în procedura falimentului şi se introduc accize pentru bijuteriile din platină sau platină combinată cu aur.

Modificări la Codul de Procedura Fiscala

Se abrogă prevederea privind obligaţia certificării declaraţiilor anuale de către un consultant fiscal și se introduce posibilitatea contribuabilului de a opta pentru certificarea declaraţiilor depuse la autorităţile fiscale, inclusiv a declaraţiilor rectificative. Certificarea nu este obligatorie, este facultativă, si reprezintă un criteriu de evaluare în analiza de risc fiscal, când se va efectua selecţia contribuabililor supuşi inspecţiei fiscale.

Contribuabilii rezidenţi în alte state membre, care obţin venituri din proprietăţi imobiliare din România, vor depune până pe data de 25 mai o declaraţie cu veniturile realizate în România. Pentru persoanele fizice, se necesită obţinerea numărului de identificare fiscală – NIF.

Un lucru foarte bun pentru contribuabil este scăderea dobânzilor de întârziere la nivelul de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere (de la nivelul de 0,4%).

Poprirea conturilor bancare nu se mai poate face decât după 30 de zile de la emiterea somaţiei. În practică, din păcate situaţia este inversă în marea majoritate a cazurilor, respectiv întâi se blochează conturile contribuabililor şi abia după aceea se emit somaţiile.

Dacă valoarea decontului cu sumă negativă solicitată la rambursare este mai mică de 45.000 de lei, organul fiscal aprobă rambursarea TVA fără control, sub rezerva efectuării ulterioare a inspecţiei fiscale, această procedură nefiind aplicată în cazul în care contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte fiscale de natura infracţiunilor.