Noi modificari de ordin juridic și fiscal

În 30 decembrie 2014 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul 1802/2014 care abrogă Ordinul 3055/2009 şi Ordinul 2239/2011.

Prezentăm mai jos o scurtă descriere a principalelor modificări şi reglementări contabile care sunt cuprinse în acest ordin.

Citește articolul

În 30 decembrie 2014 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul 1802/2014 care abrogă Ordinul 3055/2009 şi Ordinul 2239/2011.

Prezentăm mai jos o scurtă descriere a principalelor modificări şi reglementări contabile care sunt cuprinse în acest ordin.

În 30 decembrie 2014 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul 1802/2014 care abrogă Ordinul 3055/2009 şi Ordinul 2239/2011.

Prezentăm mai jos o scurtă descriere a principalelor modificări şi reglementări contabile care sunt cuprinse în acest ordin.

  • Începând cu 1 ianuarie 2015, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare se face în funcţie de criteriile de împărtire a societăţilor care se concretizează în 3 categorii: microentităţi, entităţi mici şi entităţi mijlocii şi mari.
  • Se introduc prevederi referitoare la posibilitatea înregistrării în contabilitate a operaţiunilor în valută utilizând cursul Băncii Centrale Europene. Se introduc prevederi referitoare la investiţia netă într-o entitate străină.
  • În cadrul imobilizărilor corporale se introduc trei noi categorii distincte – investiţiile imobiliare şi activele biologice (se vor regăsi îndeosebi în cadrul societăţilor cu activitate în domeniul agricol), activele de explorare şi evaluare a resurselor minerale. Se introduc conturi noi şi reguli noi pentru reflectarea operaţiunilor cu aceste imobilizări în contabilitate precum şi a reevaluărilor efectuate asupra imobilizărilor corporale.
  • Se introduc prevederi referitoare la înregistrarea şi reluarea provizioanelor pentru dezafectarea imobilizărilor corporale atât pentru imobilizările corporale evaluate la cost cât şi pentru cele evaluate prin modelul reevaluării.
  • Apar noi prevederi referitoare la modificarea politicilor contabile şi aplicarea retroactivă dacă efectele modificării pot fi cuantificate, cu înregistrarea efectelor pe seama rezultatului reportat. Se introduc prevederi referitoare la estimările contabile precum şi tratamentul modificărilor.
  • Reducerile comerciale primite ulterior facturării vor fi înregistrate în contabilitate diferit pentru bunuri sau pentru servicii, iar în cadrul reducerilor comerciale aferente bunurilor se vor trata diferit în funcţie de momentul primirii acestora.
  • Apar precizări cu privire la reflectarea în contabilitate a programelor de fidelizare a clienţilor.
  • Se introduc prevederi referitoare la modul de repartizare asupra contului de profit sau pierdere a stimulentelor acordate la încheierea sau negocierea unor contracte îndeosebi în cazul contractelor de închiriere sau leasing operaţional precum şi prevederi referitoare la acordarea de beneficii salariaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii.
  • Apar clarificări referitoare la înregistrarea în contabilitate a concediilor de odihnă neefectuate.

De la 1 ianuarie 2015 se aplică şi prevederile Ordonanţei de Urgență nr. 79/2014 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr 82/1991. Totuşi, situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2014 se întocmesc potrivit reglementărilor legale aplicabile până la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe.