Noi măsuri legislative – zile libere pentru părinți

Ca urmare a măsurii de suspendare a cursurilor din învătământul preuniversitar, în perioada 11 martie – 22 martie 2020, autoritățile publice au hotărât să ia măsuri pentru a-i ajuta pe părinții care nu pot să își lase copiii nesupravegheați.

Prin urmare, Camera Deputaților a adoptat ieri, 12.03.2020, cu unanimitate de voturi, inițiativa legislativă care îi obligă pe toți angajatorii, atât din mediul public cât și din cel privat, să acorde zile libere plătite unuia dintre părinți în situația închiderii temporare a școlilor din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

Legea se aplică și persoanelor singure din familia monoparentală, reprezentatului legal al copilului precum și persoanei desemnate să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil.

Citește articolul

Ca urmare a măsurii de suspendare a cursurilor din învătământul preuniversitar, în perioada 11 martie – 22 martie 2020, autoritățile publice au hotărât să ia măsuri pentru a-i ajuta pe părinții care nu pot să își lase copiii nesupravegheați.

Prin urmare, Camera Deputaților a adoptat ieri, 12.03.2020, cu unanimitate de voturi, inițiativa legislativă care îi obligă pe toți angajatorii, atât din mediul public cât și din cel privat, să acorde zile libere plătite unuia dintre părinți în situația închiderii temporare a școlilor din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

Legea se aplică și persoanelor singure din familia monoparentală, reprezentatului legal al copilului precum și persoanei desemnate să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil.

Ca urmare a măsurii de suspendare a cursurilor din învătământul preuniversitar, în perioada 11 martie – 22 martie 2020, autoritățile publice au hotărât să ia măsuri pentru a-i ajuta pe părinții care nu pot să își lase copiii nesupravegheați.

Prin urmare, Camera Deputaților a adoptat ieri, 12.03.2020, cu unanimitate de voturi, inițiativa legislativă care îi obligă pe toți angajatorii, atât din mediul public cât și din cel privat, să acorde zile libere plătite unuia dintre părinți în situația închiderii temporare a școlilor din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

Legea se aplică și persoanelor singure din familia monoparentală, reprezentatului legal al copilului precum și persoanei desemnate să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil.

Așadar, zilele libere se acordă pe toată perioada în care autoritățile decretează închiderea școlilor.

Aceste zile libere se acordă pe baza cererii unuia dintre părinți, adresată angajatorului său, care va fi însoțit de o declarație pe proprie răspundere a celuilalt părinte din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă exercitarea acestui drept.

Conform legii, pentru perioada în care părinții vor sta acasă, aceștia vor primi o îndemnizație egală cu 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat (în prezent salariul mediu brut lunar utilizat la fundamentarea BASS este de 5.429 lei).

Părinții trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

  • au copii cu vârstă de până la 12 ani sau copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani;
  • copiii sunt înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
  • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Cu titlu de excepție, în cadrul unităților care asigură servicii continue prin obiectul de activitate (de exemplu: unități sanitare, telecomunicații, transporturi, aprovizionarea populației etc.) este nevoie de acordul angajatorului.

Zilele libere se vor deconta din Fondul de Garantare pentru plata creanțelor salariale numai pentru perioada în care sunt închise temporar unitățile de învățământ preuniversitare urmând ca ulterior, printr-o Hotărâre de Guvern, să se stabilească modalitatea de restituire a acestor sume.

Legea a fost deocamdată adoptată de către Parlament, dar va intra în vigoare doar la momentul promulgării sale de către Președinte.

Late edit: Legea a fost promulgată de Presedinte în data de 14.03.2020 intră în vigoare la publicarea în Monitorul Oficial.