Noi condiții legate de scutirea de TVA a livrărilor intracomunitare

Legislația privind scutirea de TVA a livrărilor intracomunitare de bunuri se va modifica începând cu 1 ianuarie 2020, dacă aspectele convenite de Consiliul miniștrilor economiei și finanțelor din UE (ECOFIN), vor fi adoptate de Consiliul UE.

De ce această modificare?

Modificarea apare în contextul deficitului de TVA la nivel comunitar, implementarea taxării inverse generalizate fiind probabil cea mai importantă măsură pentru combaterea fraudelor în materie de TVA. Ce înseamnă această taxare inversă? Taxarea inversă reprezintă transferarea răspunderii pentru plata TVA din sarcina furnizorului sau a prestatorului în cea a clientului.

Citește articolul

Legislația privind scutirea de TVA a livrărilor intracomunitare de bunuri se va modifica începând cu 1 ianuarie 2020, dacă aspectele convenite de Consiliul miniștrilor economiei și finanțelor din UE (ECOFIN), vor fi adoptate de Consiliul UE.

De ce această modificare?

Modificarea apare în contextul deficitului de TVA la nivel comunitar, implementarea taxării inverse generalizate fiind probabil cea mai importantă măsură pentru combaterea fraudelor în materie de TVA. Ce înseamnă această taxare inversă? Taxarea inversă reprezintă transferarea răspunderii pentru plata TVA din sarcina furnizorului sau a prestatorului în cea a clientului.

Legislația privind scutirea de TVA a livrărilor intracomunitare de bunuri se va modifica începând cu 1 ianuarie 2020, dacă aspectele convenite de Consiliul miniștrilor economiei și finanțelor din UE (ECOFIN), vor fi adoptate de Consiliul UE.

De ce această modificare?

Modificarea apare în contextul deficitului de TVA la nivel comunitar, implementarea taxării inverse generalizate fiind probabil cea mai importantă măsură pentru combaterea fraudelor în materie de TVA. Ce înseamnă această taxare inversă? Taxarea inversă reprezintă transferarea răspunderii pentru plata TVA din sarcina furnizorului sau a prestatorului în cea a clientului.

Impactul său general va fi limitat deocamdată, în contextul în care inițial va fi testat la nivelul unui singur stat membru – Cehia, ca program-pilot. În funcție de rezultatele proiectului-pilot, statele membre, inclusiv România, vor putea să solicite Consiliului aprobarea aplicării mecanismului, în cazul în care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, unul din ele fiind ca cel puțin 25% din deficitul de TVA trebuie să se datoreze fraudelor de tip carusel. Motivul ar fi cifrele statistice care arată că în fiecare an se pierd venituri din TVA în valoare de aproximativ 150 de miliarde EUR din cauza unor probleme de colectare și a fraudei în materie de TVA.

Ce presupune mai exact?

Pentru a beneficia de scutirea de TVA, noile condiíi sunt:

  1. Comunicarea expresă a codului de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului. Așadar, codul de TVA al furnizorului devine condiție de fond pentru a scuti de TVA livrările intracomunitare de bunuri. Această condiție este deja în Codul fiscal, deși Directiva de TVA a UE nu o include.
  2. Declarația 390 va deveni o condiție obligatorie pentru acordarea scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri. Dacă furnizorul nu depune declarația recapitulativă (D390) sau livrarea intracomunitară este declarată incorect, se va pierde această scutire, excepție face situația în care furnizorul poate justifica această abatere într-o manieră considerată satisfăcătoare de către autoritățile fiscale. În opinia noastră, acest „satisfăcător” ar trebui definit, deoarece este un termen subiectiv, și fiecare parte implicată îl interpretează în propria favoare.
  3. Dovedirea transportului bunurilor dintr-un stat membru în altul. Transportul bunurilor se consideră dovedit dacă: furnizorul indică faptul că bunurile au fost transportate de el, sau de un terț în contul lui și deține cel puțin două din următoarele documente: CMR confirmat, conosament, factură de transport aerian, factură de la transportatorul de mărfuri sau o poliță de asigurare a transportului.

Dacă până acum CMR-ul confirmat de cele trei părți era suficient, începând cu aceste modificări acesta va trebui dublat de cel puțin încă un document doveditor.

Alte modificări care merită menționate, privind soluțiile de înlesnire în materie de TVA sunt:

  • pentru a nu mai suporta costuri cu înregistrarea în scopuri de TVA în alte State Membre, regulile aferente operațiunilor privind stocurile puse la dispoziția clientului vor fi simplificate și armonizate la nivel comunitar;
  • o altă măsură agreată zilele trecute va permite aplicarea și în cazul publicațiilor online a unei cote reduse a TVA sau a scutirii de TVA cu drept de deducere, aplicabile în prezent doar publicațiilor tipărite.

Pachetul de modificări, dacă va fi adoptat, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2020 și va fi aplicabil până la jumătatea anului 2022 când se va aplica sistemul definitiv al TVA de plată în comerțul intra-unional cu bunuri.