Noi ajustări legislative cu iz primăvăratic

În Monitorul Oficial publicat la data de 30 martie prin Ordonanță de Urgență – O.U.G. nr.25/2018, au apărut, cu aplicabilitate de la 01 Aprilie, câteva modificări fiscale interesante, printre care:

 • faptul că se introduce posibilitatea ca o societate cu cifra de afaceri sub 1 milion de euro să fie din nou plătitoare de impozit pe profit dacă are cel puțin 2 angajați și 45.000 lei capital social:

  Citește articolul

În Monitorul Oficial publicat la data de 30 martie prin Ordonanță de Urgență – O.U.G. nr.25/2018, au apărut, cu aplicabilitate de la 01 Aprilie, câteva modificări fiscale interesante, printre care:

 • faptul că se introduce posibilitatea ca o societate cu cifra de afaceri sub 1 milion de euro să fie din nou plătitoare de impozit pe profit dacă are cel puțin 2 angajați și 45.000 lei capital social:

  În Monitorul Oficial publicat la data de 30 martie prin Ordonanță de Urgență – O.U.G. nr.25/2018, au apărut, cu aplicabilitate de la 01 Aprilie, câteva modificări fiscale interesante, printre care:

  • faptul că se introduce posibilitatea ca o societate cu cifra de afaceri sub 1 milion de euro să fie din nou plătitoare de impozit pe profit dacă are cel puțin 2 angajați și 45.000 lei capital social:

   • De când se poate opta? Din trimestrul în care aceste două condiţii sunt îndeplinite cumulativ;
   • Revenirea la impozitarea pe venit: în cazul în care capitalul scade sub 45.000 lei, şi în cazul în care rămâne angajat în societate doar un salariat, fără a fi angajat un altul în termen de 60 de zile. Trecerea la impozitul pe venit se face cu data de 1 Ianuarie a anului următor neîndeplinirii celor două condiţii cumulative;
  • microîntreprinderile pot acorda sponsorizări deductibile către anumite entităţi nonprofit şi unităţi de cult, cu posibilitate de raportare pe următorii 7 ani;

   • În cazul în care o microîntreprindere efectuează sponsorizări, respectându-se prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, aceste sponsorizări diminuează cu până la 20% impozitul pe venitul microîntreprinderii datorat pentru trimestrul în care s-au înregistrat sponsorizările.

   • Aceste sponsorizări trebuie declarate de către plătitor până la data de 25 a lunii Ianuarie a anului următor, sau până la data de 25 a lunii următoare ultimului trimestru pentru care se datorează impozit pentru venitul microîntreprinderilor, printr-o declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor (apare în 90 zile de la data prezentei Ordonanţe);

  • declarația unică pentru care se calculează contribuțiile aferente anului 2018 are un nou termen: 15 Iulie inclusiv;

   • Astfel că pentru persoanele fizice care au obţinut venituri în anul 2018 din activităţi agricole pe baza normelor de venit au obligaţia depunerii acesteia chiar dacă şi-au îndeplinit deja obligaţiile declarative pe 2018;

    Impozitele pe venit stabilite deja prin decizii de plăţi anticipate emise, se anulează în acest caz, contribuabilii putând solicita sumele deja plătite;

  • cererea de rambursare a TVA-ului pentru societățile care au eșalonări la plată, sau, în cazul în care suma pe care contribuabilul o cere nu depăşeşte 45.000 lei, se rambursează din birou, urmând ca controlul să se facă ulterior;

  • pentru eșalonarea la plată, în cazul în care societatea nu deține bunuri în proprietate, trebuie să specifice acest fapt în cererea de eşalonare, urmând ca Organul fiscal să constate situația (termen de soluționare a cererii de eșalonare la plată este 15 zile în acest caz) – până acum deținerea unor bunuri în proprietate era obligatorie pentru a obține eșalonarea la plată;

  • s-a simplificat acordarea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, prin: mărirea perioadei pentru care se acordă eșalonarea la plată a datoriilor, și anume: de la 6 luni, la 12 luni; și e necesar să fii obținut profit din exploatare în ultimul an încheiat (înainte era condiționată de un profit pe 3 ani consecutivi).

  Alte modificări:

  • modificări privitoare la stabilirea impozitului pe veniturile din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă şi modul de reţinere al impozitului, depinzând de calitatea beneficiarului, persoană fizică sau juridică;

  • scăderea nivelului accizelor, de la 189.52 lei/1000 litri la 183.62 lei/1000 litri, respectiv de la 224.30 lei/tonă la 217.31 lei/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorina utilizată în transport rutier de mărfuri pentru anumite autovehicule, şi transport rutier de persoane cu anumite excepţii;

  • s-a introdus o nouă condiţie de autorizare a antrepozitarilor, şi anume persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat;

  • privitor la taxele speciale: Taxa specială pentru promovarea turistică a localităţii la nivelul municipiului Bucureşti se face venit la bugetul local al municipiului Bucureşti;

  • se modifică şi modalitatea de completare a datelor privind cererea de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa de poluare şi timbrul de mediu pentru autovehicule, modelul de cerere se va emite în 15 zile de la emiterea prezentei ordonanţe;

  • se fac unele modificări şi în ce priveşte O.G. privind stabilirea cadrului financiar pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român.