Modificări în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă

Un act normativ necesar și așteptat a intrat în vigoare. În Monitorul Oficial nr. 457 din 24 iulie 2013 a fost publicată Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

Având ca scop prioritar creşterea ratei de ocupare a populaţiei active, în vârstă de 20-64 de ani, până la nivelul de 65% în acest an, respectiv până la 70% până în 2020, dar şi facilitarea tranziţiei de la şomaj/inactivitate la ocupare, actul normativ introduce câteva elemente de noutate.

Astfel, noua lege reformulează categoriile de persoane care se pot asigura facultativ în sistemul de şomaj şi introduce o nouă procedură de calcul pentru subvenţiile încasate de angajatorii care încadrează absolvenţi şi şomeri.

Citește articolul

Un act normativ necesar și așteptat a intrat în vigoare. În Monitorul Oficial nr. 457 din 24 iulie 2013 a fost publicată Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

Având ca scop prioritar creşterea ratei de ocupare a populaţiei active, în vârstă de 20-64 de ani, până la nivelul de 65% în acest an, respectiv până la 70% până în 2020, dar şi facilitarea tranziţiei de la şomaj/inactivitate la ocupare, actul normativ introduce câteva elemente de noutate.

Astfel, noua lege reformulează categoriile de persoane care se pot asigura facultativ în sistemul de şomaj şi introduce o nouă procedură de calcul pentru subvenţiile încasate de angajatorii care încadrează absolvenţi şi şomeri.

Un act normativ necesar și așteptat a intrat în vigoare. În Monitorul Oficial nr. 457 din 24 iulie 2013 a fost publicată Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

Având ca scop prioritar creşterea ratei de ocupare a populaţiei active, în vârstă de 20-64 de ani, până la nivelul de 65% în acest an, respectiv până la 70% până în 2020, dar şi facilitarea tranziţiei de la şomaj/inactivitate la ocupare, actul normativ introduce câteva elemente de noutate.

Astfel, noua lege reformulează categoriile de persoane care se pot asigura facultativ în sistemul de şomaj şi introduce o nouă procedură de calcul pentru subvenţiile încasate de angajatorii care încadrează absolvenţi şi şomeri.

Se introduc în legislaţie noi definiţii ca „şomer de lungă durată” sau „tânăr cu risc de marginalizare socială”. Astfel, pentru prima oară sunt definiţi legal şomerii de lungă durată neindemnizaţi (peste 12 luni pentru persoane cu vârstă peste 25 de ani, 6 luni pentru cei sub 25 de ani) şi tinerii până în 26 ani aflaţi în situaţii de risc de marginalizare socială.

De asemenea, conform noilor prevederi, angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate, în termen de o zi de la data ocupării acestora, în condiţiile legii.

Alte modificări importante:

 • acordarea gratuită de servicii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, dobândite pe alte căi decât cele formale, persoanelor înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în scopul de a facilita obţinerea unui certificat de competenţe profesionale;
 • acordarea primelor de mobilitate (prima de încadrare şi prima de instalare), inclusiv şomerilor de lungă durată, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj. Beneficiază de primele de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. Prima de încadrare se acordă şomerilor care se angajează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil, valoarea acesteia fiind egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării. Prima de instalare se acordă şomerilor care se încadrează într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul. Prima de instalare este egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării;
 • angajatorii care încadrează, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni;
 • angajatorii care încadrează şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare;
 • angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat:
  • sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
  • o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
  • o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.
  • În această situaţie, angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni.
 • se restituie subvenţia, dacă încetarea raportului de muncă se face în temeiul art. 55 lit. b) (acordul părţilor), art. 56 lit. d) şi e) (pensionarea salariatului şi constatarea nulităţii contractului de muncă), art. 61 lit. d) (salariatul nu corespunde profesional) şi art. 65 (concedierea ca urmare a desfiinţării postului) din Codul muncii;
 • stimularea angajatorilor care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, denumiţi angajatori de inserţie, beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru o perioadă egală cu durata contractului de solidaritate încheiat cu ANOFM;
 • în cazul în care angajatorul menţine raporturile de muncă şi după expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate, acesta beneficiază lunar, pentru această persoană, de o sumă în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, pe care tânărul ar fi primit-o dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată din motive neimputabile persoanei.

În cea mai mare parte, aceste modificări se vor aplica începând cu data de 1 octombrie 2013.

În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a legii mai sus menționate, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va modifica în mod corespunzător și Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.