Modificări fiscale la începutul lui 2012, pe înțelesul tuturor

Așa cum s-a întâmplat de regulă în ultimii anii, la sfârșit de an sunt aprobate modificări fiscale ce urmează a fi aplicate începând chiar cu 1 ianuarie a anului viitor. Prin urmare, nici finalul lui 2011 nu a făcut excepție de la acest obicei.

Vă vom prezenta așadar într-o variantă cât mai concisă și pe înțelesul tuturor care sunt principalele modificările fiscale și legale aplicabile societăților comerciale începând cu 1 ianuarie 2012, așa cum au fost ele aprobate prin intermediul a diferite acte normative.

Citește articolul

Așa cum s-a întâmplat de regulă în ultimii anii, la sfârșit de an sunt aprobate modificări fiscale ce urmează a fi aplicate începând chiar cu 1 ianuarie a anului viitor. Prin urmare, nici finalul lui 2011 nu a făcut excepție de la acest obicei.

Vă vom prezenta așadar într-o variantă cât mai concisă și pe înțelesul tuturor care sunt principalele modificările fiscale și legale aplicabile societăților comerciale începând cu 1 ianuarie 2012, așa cum au fost ele aprobate prin intermediul a diferite acte normative.

Așa cum s-a întâmplat de regulă în ultimii anii, la sfârșit de an sunt aprobate modificări fiscale ce urmează a fi aplicate începând chiar cu 1 ianuarie a anului viitor. Prin urmare, nici finalul lui 2011 nu a făcut excepție de la acest obicei.

Vă vom prezenta așadar într-o variantă cât mai concisă și pe înțelesul tuturor care sunt principalele modificările fiscale și legale aplicabile societăților comerciale începând cu 1 ianuarie 2012, așa cum au fost ele aprobate prin intermediul a diferite acte normative.

 • Una dintre cele mai importante modificări este legată de faptul ca vor fi deductibile 50% față de 0% în anul 2011 cheltuielile cu carburantul auto, cu achiziția de autoturisme și cu TVA-ul aferent lor, dar respectând criteriile din lege valabile și anul trecut.
 • Se menține și pentru 2012 regimul de impozitare a venitului cu 3% pentru microîntreprinderi.
 • A fost modificat salariul minim brut la 700 lei, iar salariul mediu brut a fost modificat la 2.117 lei.
 • Cu privire la regimul declarațiilor 394 (declarațiile cu privire la tranzacțiile realizate între plătitorii de TVA de pe teritoriul României) depuse de agenții economici, a fost aprobat un nou termen de depunere, repectiv acestea se vor depune lunar sau trimestrial din luna ianuarie 2012.
 • Multe din modificări vizează persoanele fizice autorizate (PFA), astfel:
  • PFA-urile cu normă de venit vor fi obligate să întocmească Registrul de Încasări indiferent de domeniul de activitate;
  • PFA-urile care activează în domeniul IT pot să își păstreze impunerea la norma de venit doar pentru două coduri CAEN – 6202: Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei și 6203: Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul;
  • A fost modificat termenul de plată pentru impozit și contribuția pentru sănatate datorate de PFA-uri din data de 15 în data de 25 a fiecărei ultime luni a fiecărui trimestru;
  • O altă modificare vizează persoanele fizice care sunt PFA și care nu dețin calitatea de salariat sau pensionar; noile reglementări prevăd că această categorie este obligată să plătească CAS la Casa de pensii în valoare de 31,3% calculat la o bază de calcul cuprinsă între minim 741 lei și maxim 10.585 lei/lună.
 • Confom noilor modificări, termenul de declarare a veniturilor persoanelor fizice prin declarația 200 este 25 mai 2012, pentru veniturile realizate în anul 2011
 • O altă categorie vizată sunt persoanele fizice care nu dețin calitatea de salariat sau pensionar și au obținut venituri din drepturi de autor, dividende, chirii, venituri prin contracte conform codului civil sau alte venituri neenumerate mai sus, (exceptând veniturile din salarii, pensii, PFA). Conform noilor reglementări aceștia trebuie sa declare aceste venituri la Casele de Sănătate de care apartin și trebuie să plăteasca 5,5% contribuția la sănătate până cel mai tîrziu în data de 25 ianuarie 2012 pentru veniturile pe care le-au realizat în anul 2011.
 • Persoanele juridice care dețin cladiri și nu le-au reevaluat în ultimii 3 ani vor avea un impozit pe caldiri majorat cu până la 20%, iar dacă reevaluarea bunului nu a fost facută în ultimii 5 ani, majorarea poate merge până la 40%; termenele de plată ale impozitelor rămân 31 martie și 30 septembrie.