Modificări aduse concediului de creştere a copilului, începând cu 2012

Ordinul 124 din decembrie 2011, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, a fost publicat in Monitorul Oficial numărul 938 din 30 decembrie 2011.

Citește articolul

Ordinul 124 din decembrie 2011, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, a fost publicat in Monitorul Oficial numărul 938 din 30 decembrie 2011.

Ordinul 124 din decembrie 2011, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, a fost publicat in Monitorul Oficial numărul 938 din 30 decembrie 2011.

Printre modificări se numără următoarele:
  • cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte în raport cu indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR;
  • cuantumul indemnizaţiei prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, se majorează cu 1,2 ISR pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere;
  • plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în situaţia în care beneficiarii acestei indemnizaţii primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;
  • perioada concediului pentru creşterea copilului constituie vechime în muncă şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea;
  • începând cu anul 2012, pentru menţinerea dreptului la alocaţie, familiile beneficiare au obligaţia să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  • cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentând indemnizaţie sau stimulent de inserţie şi documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestora, se depun la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa;
  • dreptul la stimulentul de inserţie se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi solicită concediul pentru creşterea copilului.
O altă noutate care a dat naştere mai multor discuţii este cea menţionată la articolul 11: „Dreptul la concediul pentru creşterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată, în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:
  1. cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
  2. în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.”

Astfel, de la data de 1 martie tatăl trebuie să stea acasă cel puţin o lună cu bebeluşul său. Este o obligaţie care provine dintr-o directivă europeană. Această lege se aplică pentru toți copii născuți după data de 1 martie 2012. Tatăl primeşte indemnizaţia de creştere a copilului care se calculează ca şi pentru mame: 75% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni dinaintea naşterii copilului.

De menţionat este faptul că indemnizaţia de creştere a copilului nu poate depăşi 3.400 de lei. Timp de o lună cât tatăl stă acasă, mama va merge la serviciu şi nu va primi indemnizaţia de creştere a copilului. Daca tatăl refuză să-şi ia concediu de creştere a copilului, familia va fi sancţionată, adica mama se va întoarce mai devreme cu o lună la serviciu. Sau mama nu va mai primi indemnizaţia timp de o lună. Acest act normativ nu se aplică în cazul familiilor monoparentale sau a părinţilor nou-născutului care trăiesc în concubinaj.

Legea nu se aplică retroactiv.