deRamona Bosinceanu aprilie 22, 2010

Modificări aduse Codului Muncii în 2010

Legea 49 din 19 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 195 din data de 29 martie 2010, aduce noi modificări Codului Muncii.

Astfel, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 56, partea introductivă şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 56 Contractul individual de muncă existent încetează de drept:

d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;”

2. La articolul 56 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

Citește articolul

Legea 49 din 19 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 195 din data de 29 martie 2010, aduce noi modificări Codului Muncii.

Astfel, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 56, partea introductivă şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 56 Contractul individual de muncă existent încetează de drept:

d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;”

2. La articolul 56 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

Legea 49 din 19 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 195 din data de 29 martie 2010, aduce noi modificări Codului Muncii.

Astfel, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 56, partea introductivă şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 56 Contractul individual de muncă existent încetează de drept:

d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;”

2. La articolul 56 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d)- k), constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, şi se comunică persoanelor aflate în situaţiile respective în termen de 5 zile lucrătoare.”

3. La articolul 61, litera e) se abrogă.

Conform Art. V, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.